Werelddag voor Energiebehoud

Op 14 december vieren mensen over de hele wereld de Werelddag voor Energiebehoud om het bewustzijn te vergroten van de waarde van energiegebruik in het dagelijks leven, de schaarste ervan en het effect ervan op de levensvatbaarheid van mondiale ecosystemen. Het vestigt onze aandacht op belangrijke energiegerelateerde uitdagingen die de mensheid in de toekomst zullen beïnvloeden. Deze Dag onderstreept het belang van de relevante zorgen.

Energiebesparing is de praktijk waarbij minder energie wordt gebruikt om de kosten te verlagen en de impact op het milieu te verminderen.

Het is een dag gewijd aan het vergroten van het bewustzijn van het belang van energie-efficiëntie en -behoud en conservatisme in energieverbruik. De opwarming van de aarde, die het potentieel heeft om de aarde onbewoonbaar te maken, wordt grotendeels veroorzaakt door het gebruik van energie. We zijn ons allemaal bewust van de ernstige dreiging die uitgaat van de snelle uitputting van de conventionele energievoorraden. Elke dag verbruikt de wereldbevolking energie om een ​​beschaafde levensstijl te behouden.

Deze hulpbronnen zijn een cruciaal onderdeel van de menselijke ontwikkeling, waaronder het bieden van voldoende toegang tot zaken als voedsel, kleding, onderdak, water, sanitaire voorzieningen, medicijnen, onderwijs, transport en industrieel gebruik. Samenvattend heeft energie invloed op alle aspecten van activiteiten die relevant zijn voor het moderne leven en het dagelijks leven.

Het energieverbruik als percentage van de bevolking wordt vaak beschouwd als een belangrijke ontwikkelingsindicator. Het energieverbruik zal stijgen naarmate de bevolking en het land vooruitgaan.

Het omvat het verminderen van het energieverbruik in woningen, kantoren en publieke sector/overheidsinstellingen. Als u een huiseigenaar bent die energie probeert te besparen, laat u dan niet afschrikken door het feit dat dit artikel zich meer richt op utiliteitsgebouwen, omdat energiebesparing op wereldwijde schaal belangrijk is. Het merendeel van de regels die voor bedrijven en andere organisaties gelden, geldt ook voor woningen. We moeten onszelf dienen door thuis energie te besparen.

Wat u kunt doen om de bewustwording voor deze dag te vergroten:

  • Thuis kun je energie besparen door je wasgoed aan de lucht te laten drogen.

  • Verwarm uw huis elke dag een uur minder.

  • Houd obstakels uit de ventilatieopeningen van uw elektrische kachels.

  • Eén graad thermostaatverlaging kan een jaarlijkse besparing opleveren.

  • Kies energiezuinige modellen met apparaten met een Energy Star-label.

  • Schakel over naar energiezuinige lampen met een laag wattage.

  • Doe uw lampen uit als u ze niet gebruikt of als u een kamer verlaat.

Het is een geweldige dag om te beginnen met energie besparen als u daar nog niet mee bent begonnen.

Bespaar energie, red de planeet!