Vertikale turbiner som fremtiden til vindparkene

I følge Oxford Brookes University: «Mer kompakte og effektive vertikale turbiner kan være fremtiden for vindparker».

Forskningen fant at VAWT-er øker hverandres ytelse når de er arrangert i rutenettformasjoner.

Plassering av vindturbiner for å maksimere ytelsen er avgjørende for utformingen av vindparker. Den eneste forholdsregelen er å unngå turbulensen.

En av de mest åpenbare fordelene med den vertikale vindturbinparken er:

Fanger mer energi per kvadratmeter land

Vindturbiner med vertikal akse kan grupperes nærmere hverandre (4-6 diametre fra hverandre)

I følge de siste undersøkelsene kan dessuten denne avstanden utformes for å være enda nærmere.

TESUP ATLASX og ATLAS2.0 som en hjemmevindpark kan kobles til batteriene eller TIL DITT HJEMNETT (med

inverter) TIL DITT BATTERI 12-24-48V

I PARALLELL MÅTE TIL DIN

EKSISTERENDE SOL / VIND

SYSTEM.

 
 
 

m/s mph. km/t

4 12 14.4

6 55 21,6

8 115 28,8

10 210 36

12 415 43,2

20 420 72

m/s. mph. km/t

4. 6 14.4

6 25 21.6

8 55 28,8

10 105 36

12 180 43,2

20 210 72

For å oppsummere er Vertical Wind Turbines-gården en kostnadseffektiv og miljøvennlig utvei for å dekke strømbehovene dine. Jo før vi handler, jo bedre for jorden!

#tesup #elektronikk #fornybar energi #grønnenergi #alternativenergi #vindenergi #vindkraft #vindturbiner #renenergi #rentmiljø #elektriskkraft #elektrisk generator #vindpark