Verdens ozondag
Livet på jorden ville ikke vært mulig uten sollys. Men energien som kommer fra solen ville vært for mye til at livet på jorden kunne trives hvis det ikke var for ozonlaget. https://ozone.unep.org/ozone-day/ozone-life-35-years-ozone-layer-protection


Nedbryting av ozonlaget er et av de viktigste miljøproblemene vi alle står overfor i verden. Ozonhullet er egentlig ikke et hull. Ozon er en uttynning av laget. På grunn av kjemikalier som brukes i vårt daglige liv, blir ozonlaget tynnere. Disse kjemikaliene brukes i vårt daglige liv og de skader ozonlaget.

Den 16. september 1987 ble Montreal-traktaten signert for å kontrollere produksjonen og forbruket av ozonreduserende stoffer som HCFC, CFC, metylbromid etc., for å bestemme reduksjonsprogrammet og ratene, for å fjerne disse stoffene fra bruk, å forske på og utvikle alternative stoffer og teknologier for å erstatte dem, for å møte utviklingslandenes behov for disse stoffene.

Den internasjonale dagen for beskyttelse av ozonlaget ble erklært av FNs generalforsamling 16. september 1994. Den har blitt feiret siden 1995.

et bilde av blad
Ozonlaget er i O3-form av oksygen og ligger i en høyde på 60-90 km fra bakken. Dens hovedfunksjon er å holde skadelige stråler som ultrafiolett fra solen i løpet av dagen.
Det kan ta lang tid før gassene beveger seg mellom den nedre atmosfæren og stratosfæren og til slutt forsvinner. Det tar 30-40 år før ozonhullet blir det samme som på 1980-tallet.

På grunn av et vulkanutbrudd i Chile i 2015, har ozonhullet nådd nivået til tidenes 4. største hull.

https://eapsweb.mit.edu/news/2017/volcanic-eruption-expanded-ozone-hole-record-sizeSelv om vi har gjort vårt beste på 32 år, gjenstår den ømfintlige tilstanden til ozonlaget.

Fortsett alltid å beskytte jorden og de spesielle dagene hjelper folk til å innse den nåværende situasjonen i verden i det minste for en dag.

Gratulerer med ozondagen folkens!