TESUP har lansert et program for samfunnsansvar!

TESUP er helt sikker på at barn er fremtiden vår! Og fra hvilket bidrag vi gir til deres utvikling, oppvekst, om vi kan formulere verdibegrepet – de vil skape en slik fremtid.☝