Energigivende verdens energidag: En grønn fremtid med 5 % rabatt på alle produkter!

Verdens energidag, som feires 22. oktober hvert år, er en global markering for å øke bevisstheten om viktigheten av energi og fremme bærekraftige energiløsninger. Som en ledende produsent av vindmøller og solcellepaneler til husholdningsbruk er vi stolte over å kunne støtte denne dagen og feire World Energy Day med et spesialtilbud - 5 % rabatt på alle våre produkter.
Energikrisen som følge av kriger
Det globale energilandskapet har blitt betydelig påvirket av konflikter og kriger opp gjennom historien, som krisen i Ukraina, borgerkrigen i Syria og borgerkrigen i Jemen. Disse konfliktene har ofte forstyrret energiforsyningen og forårsaket energikriser med vidtrekkende konsekvenser. Kriger i regioner som er rike på fossilt brensel, som Midtøsten, har ført til ustabilitet i energimarkedene, forsyningsknapphet og prissvingninger som har påvirket økonomier over hele verden. Energikrisen som følge av krigene understreker viktigheten av å diversifisere energikildene og redusere avhengigheten av geopolitisk følsomme regioner.
For å håndtere sårbarheten som forårsakes av den globale energiavhengigheten og miljøutfordringene knyttet til fossilt brensel, er det avgjørende å gjøre verden energiuavhengig. Denne uavhengigheten kan oppnås ved å gå over til fornybare energikilder som vind- og solenergi.
a graph showing global primary energy consumption

Overgangen til fornybar energi
Fornybare energikilder står sentralt i jakten på en renere og mer bærekraftig energifremtid.
  • Vekst i solenergi: Installasjoner av solenergi har vokst i et imponerende tempo, med over 650 gigawatt installert solenergikapasitet globalt innen utgangen av 2020.  • Utbygging av vindkraft: Vindkraftkapasiteten er mer enn firedoblet i løpet av det siste tiåret, og vil nå en installert kapasitet på over 700 gigawatt på verdensbasis innen utgangen av 2020.  • Globalt energiforbruk: Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) forventes det globale energiforbruket å øke med 28 % innen 2040, noe som understreker behovet for bærekraftige energiløsninger.  • Mål for fornybar energi: Mange land har satt seg ambisiøse mål for fornybar energi. IEA anslår for eksempel at fornybare energikilder som vind- og solenergi vil stå for 30 % av verdens elektrisitetsproduksjon innen 2030.  • Miljømessige fordeler: En overgang til fornybare energikilder kan føre til en betydelig reduksjon i klimagassutslippene. Ifølge IEA kan denne overgangen redusere utslippene med over 1,3 gigatonn per år.Kostnadsreduksjon: Fremskritt innen fornybar energiteknologi har ført til betydelige kostnadsreduksjoner, noe som gjør disse kildene mer økonomisk konkurransedyktige i forhold til tradisjonelle fossile energikilder.
Dra nytte av den eksklusive rabatten på 5 %.
I anledning Verdens energidag tilbyr vi 5 % rabatt på alle fornybare energiprodukter som et skritt mot en grønnere fremtid. Gå til produktsiden vår og bruk kampanjekoden "Energy23" i kassen for å benytte deg av denne eksklusive rabatten. Dette tidsbegrensede tilbudet (20.-23. oktober) er en anerkjennelse av vårt engasjement for en renere og mer bærekraftig verden.
Benytt anledningen til å feire World Energy Day og ta et viktig skritt mot en mer bærekraftig fremtid. Sammen kan vi skape en renere verden, én husholdning om gangen, og redusere vår globale avhengighet av fossilt brensel, noe som vil bidra til større energisikkerhet og en mer bærekraftig fremtid for alle.