Το TESUP ενισχύει την προμήθεια πρώτων υλών σε διεθνή κλίμακα!
Νέες Διαδικασίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας για την Κατασκευή Γεννητριών

Ως μέρος του επιθετικού μας σχεδίου επέκτασης, σύμφωνα με την αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα μας, ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια τη δημιουργία νέων διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας που επικεντρώνονται στην προμήθεια πρώτων υλών για την κατασκευή ανεμογεννητριών στη Μακεδονία.

Manufacturing Hub στη Μακεδονία:

Τοποθετούμε στρατηγικά τη Μακεδονία ως βασικό κόμβο παραγωγής για γεννήτριες ανεμογεννητριών. Οι ευνοϊκές συνθήκες και το δίκτυο υλικοτεχνικής υποστήριξης στην περιοχή εντός της Ανατολικής Ευρώπης θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα στην παραγωγή, τις διαδικασίες συναρμολόγησης και τις αποστολές.

Επέκταση Δραστηριοτήτων σε Διεθνή Κλίμακα:

Με αυτήν την οραματική κίνηση, επεκτείνουμε περαιτέρω τις δραστηριότητές μας και την προμήθεια πρώτων υλών σε διεθνή κλίμακα. Αυτή η πρωτοβουλία διασφαλίζει μια σταθερή και αξιόπιστη ροή βασικών εξαρτημάτων για την υποστήριξη των αυξανόμενων απαιτήσεων παραγωγής μας. Εστιάζοντας στις διεθνείς ευκαιρίες προμήθειας πρώτων υλών και παραγωγής, είμαστε έτοιμοι για διαρκή επιτυχία και ανάπτυξη στον δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.