Η TESUP ξεκίνησε ένα πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης!

Το TESUP είναι απολύτως βέβαιο ότι τα παιδιά είναι το μέλλον μας! Και από το τι συνεισφέρουμε στην ανάπτυξή τους, την ανατροφή τους, αν μπορούμε να διατυπώσουμε την έννοια των αξιών - θα δημιουργήσουν ένα τέτοιο μέλλον.☝