Hoe worden vogels beïnvloed door windturbines?

Bij het nadenken over de kwestie van duurzaamheid en het creëren van een duurzamere toekomst wordt de focus maar al te vaak rechtstreeks gekoppeld aan de uitstoot en de manier waarop deze kunnen worden verminderd. Vaak betekent dit dat het enige waar een bedrijf of land zich op richt het terugdringen van de hoeveelheid koolstofdioxide of soortgelijke opwarmingsemissies is, terwijl andere duurzaamheidsdoelen achterwege worden gelaten. Hoewel deze praktijk gunstig is bij het vertragen en verzachten van de klimaatverandering, kan en mag duurzame ontwikkeling zich niet alleen richten op het terugdringen van de uitstoot om de beste resultaten te behalen. Er zijn veel andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwikkelen van duurzame praktijken, zoals mensenrechten, leefbaarheid van steden of ecologische gezondheid. Dit soort factoren helpen niet alleen de wereld te redden van klimaatgerelateerde rampen, maar zorgen ook voor een sterkere, eerlijkere en veerkrachtiger wereld om in de toekomst in te leven.

Ecologische overwegingen, dat wil zeggen ervoor zorgen dat planten en dieren wijdverspreid en biodivers zijn om een ​​gezond milieu te creëren, zijn van groot belang bij de ontwikkeling van een duurzame planeet. Het waarborgen van de biodiversiteit in landen over de hele wereld creëert veerkrachtige ecosystemen tegen bedreigingen zoals ziekten en behoudt de schoonheid van de planeet. Het is hierbij essentieel dat wilde dieren ruimte hebben om te leven en te gedijen. Helaas heeft de voortdurende groei van menselijke nederzettingen, steden en bevolkingsgroepen ertoe geleid dat dieren naar steeds kleinere wilde gebieden zijn geduwd of gedwongen zijn zich aan te passen aan steeds vijandiger stedelijke omgevingen.

Het behouden van veilige plekken waar wilde dieren kunnen leven is een belangrijk doel voor TESUP. Helaas kunnen de door TESUP geleverde windturbines een bedreiging vormen voor vogels die leven in en rond woonwijken waar TESUP-turbines vaak worden ingezet. Vogels vormen een belangrijk onderdeel van veel ecosystemen en spelen vele belangrijke rollen. Kleinere vogels zoals sialia, gierzwaluwen en grasmussen, ook wel insectenetende vogels genoemd, zijn van cruciaal belang om de insectenpopulaties onder controle te houden, waardoor de kans op insectenplagen drastisch wordt verminderd en de menselijke voedselproductie wordt beschermd door jaarlijks 400 tot 500 ton insecten te consumeren.

Deze kleine vogels hebben ook een sterke wisselwerking met planten: ze fungeren als bestuivers voor sommige planten met felgekleurde bloemen en als zaadverspreiders, waarbij ze zaden eten en deze van de plant weg verspreiden. Grotere vogels zoals kraaien of zelfs gieren fungeren als aaseters, verwijderen dode dieren en voorkomen de verspreiding van ziekten. Zelfs grotere vogels zoals uilen, adelaars, valken en andere roofvogels controleren de knaagdierpopulaties en voorkomen dat ze ziekten verspreiden. Met al deze voordelen en meer die vogels kunnen bieden aan zowel ecosystemen als menselijke populaties, is het logisch om deze vogelpopulaties zoveel mogelijk te beschermen.

Helaas bevinden TESUP-turbines zich meestal precies in de vliegroute van vogels, omdat dit de optimale hoogte is om windenergie te benutten. Hoewel ongebruikelijk, kunnen vogels moeite hebben met het zien van de snel bewegende messen en ermee in botsing komen, waardoor de vogel gewond raakt. Vogels die gewond raken door windturbines hebben een onevenredige invloed op de populaties van bepaalde vogelsoorten. Studies in de VS en Europa hebben bijvoorbeeld een aantal gevallen aan het licht gebracht waarin Large Eagles, California Condors en Marbled Murrelets tegen windturbines zijn gevlogen en gewond zijn geraakt. Dit is vooral schadelijk omdat deze soorten worden bedreigd met bijzonder langzame voortplantingssnelheden van slechts één kuiken per jaar, waardoor deze soorten mogelijk dichter bij uitsterven komen.

https://abcbirds.org/blog21/wind-turbines-are-threat-to-birds/

Het probleem van windturbines die vogels verwonden is meer uitgesproken bij grotere windturbine-installaties zoals offshore windparken, maar TESUP wil graag helpen op welke manier dan ook! Op dit moment zijn de TESUP-turbinebladen uit één blok tinten wit voor turbines met verticale as of zwart voor turbines met horizontale as. TESUP wil dit veranderen door een vleugje kleur toe te voegen aan de windturbinebladen, zodat ze beter zichtbaar zijn voor vogels. Het zicht van een vogel is een van zijn sterkste en scherpste zintuigen, maar hij pikt sommige kleuren beter op dan andere.

Vogels hebben het vermogen om licht te zien binnen het ultraviolette spectrum van licht, iets wat met menselijke ogen niet mogelijk is. Ze zijn ook uitgerust met speciale 'kegeltjes', een cel die lichtgolven in de ogen van alle dieren waarneemt. Deze kegeltjes bevatten een extra druppel olie vergeleken met menselijke ogen, waardoor bepaalde kleuren worden gefilterd, waardoor ze een hoog contrast tussen kleuren kunnen zien. Om deze reden test TESUP de toevoeging van felpaarse accenttips aan de uiteinden van windturbinebladen. Een voorbeeld hiervan is hieronder te zien, toegepast op de randen van de bladen van de Magnum 5- en Master X-turbines.

https://www.thespruce.com/how-birds-see-color-386467

https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2908&context=icwdm_usdanwrc

Kijkend naar de Master X-turbine in het bijzonder, verkleint de relatief kleine straal van de gebruikte windturbinebladen het gebied waarin een passerende vogel zou kunnen vliegen, waardoor het risico voor lokale vogelpopulaties wordt verkleind. Het lichaam van de windturbine is wit geverfd, wat ook de vogelveiligheid ten goede komt. Wit wordt gezien als een kleur van gevaar, alarm en agressiviteit voor vogels. Dit komt omdat de kleur in de natuur voorkomt als onderdeel van het verenkleed van veel vogels om andere vogels te waarschuwen, waarbij de witte veren meestal worden weergegeven als onderdeel van een bedreigende of agressieve vertoning.

Maar maak je geen zorgen! Het toevoegen van een klein beetje wit in de vorm van een windturbine-installatie zal niet alle vogels uit uw tuin verjagen, maar alleen weg van de turbine zelf. Om vogels aan te moedigen uw tuin te gebruiken en een gezond ecosysteem in uw lokale omgeving aan te moedigen, kunt u kleurrijke plantensoorten in uw tuin introduceren om voedsel en onderdak te bieden aan lokale vogels, een vogelhuisje opzetten om de vogels een schuilplaats te bieden of een vogel installeren voederbak, bij voorkeur in felle kleuren geschilderd om vogels aan te trekken!

https://www.thespruce.com/colors-that-attract-birds-386400

TESUP benadrukt echt het belang van een volledig duurzame ontwikkeling van de wereld en houdt rekening met veel factoren van duurzaamheid, niet alleen met de emissiereducties die de opwekking van hernieuwbare energie door TESUP oplevert. TESUP kijkt ernaar uit om deze stap van het schilderen van zijn turbines uit te voeren om hopelijk een positieve impact te maken!