Greenwashing in de EU! Hoe kernenergie en aardgas financiering van hernieuwbare energiebronnen zouden kunnen verwerven

De Europese Commissie, verantwoordelijk voor het voorstellen van nieuwe EU-wetgeving, is met plannen gekomen om vervuilende bronnen van energieopwekking als 'groen' te bestempelen. Als deze plannen doorgaan, zal de energieopwekking uit aardgas en nucleaire bronnen worden gedefinieerd als 'groene' bronnen, waarbij dezelfde definitie wordt toegepast op werkelijk schone bronnen zoals wind- en zonne-energie.

Dit is belangrijk omdat de definitie wordt gebruikt om financiering toe te wijzen aan projecten in de hele EU. Door deze niet-hernieuwbare bronnen als 'groen' te bestempelen, krijgen ze toegang tot financiering die bestemd is voor de ontwikkeling van schone energiebronnen in de hele EU.

Deze controversiële plannen werden nog meer gehaat door de timing van hun vrijlating. De plannen werden uren voor de deadline ingediend, in wat sommigen een nacht- en rookoperatie noemen. Deze plannen worden door de leiders algemeen beschouwd als in strijd met de doelstellingen van de introductie van duurzame energie in de EU en TESUP is het daarmee eens!

Sommige landen, zoals Frankrijk en Tsjechië, steunen de plannen op grond van het feit dat de landen sterk afhankelijk zijn van kernenergie.
TESUP is het eens met sommige politici die denken dat deze nieuw geplande definities de zaak van hernieuwbare energie zullen verzwakken en de voortgang van de EU naar een netneutraal energieopwekkingssysteem zullen vertragen. TESUP hoopt dat deze nieuwe voorstellen in de nabije toekomst zullen worden teruggedraaid.