Energiecrisis en de toekomst van energie

Energieverbruik is een fundamenteel feit van het moderne leven. Mensen over de hele wereld gebruiken energie voor vrijwel elke taak die ze op een dag uitvoeren. Van het verwarmen van huizen tijdens koude periodes tot het aanhouden van de lichten: voor de meesten is een constante toevoer van betrouwbare elektriciteit essentieel. Het wordt dus een groot probleem wanneer die energie steeds duurder en ontoegankelijker wordt voor veel mensen, vooral voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Dit is de afgelopen maanden in heel Europa waargenomen, wat heeft geleid tot een drastische stijging van de kosten van levensonderhoud op het hele continent. Deze ongekende stijging van de kosten is voor de meesten zwaar geweest, waarbij de rekeningen van de huishoudens zijn gestegen, waardoor het beschikbare inkomen van veel gezinnen met een middeninkomen is gedaald. Voor sommigen kan deze stijging van de energieprijzen echter fataal zijn. Voor de armsten in de samenleving kan deze prijsstijging betekenen dat ze moeten kiezen tussen het verwarmen van hun huis en het voeden van hun gezin. Wat heeft deze ongelukkige situatie veroorzaakt en wat zijn de mogelijke implicaties voor de toekomst van energie?

Gas snee uit risico's

Het korte antwoord is... Nou ja, veel redenen, verschillende geopolitieke gebeurtenissen veroorzaken op veel manieren problemen. De belangrijkste en meest recente factor is waarschijnlijk de Russische invasie van Oekraïne. Deze onrechtvaardige invasie werd op passende wijze beantwoord door het opleggen van strenge handelssancties tegen Rusland vanuit vele landen over de hele wereld. Rusland is een belangrijke mondiale olieleverancier, die grote hoeveelheden olie uit de Siberische olievelden betrekt en deze naar de rest van de wereld exporteert. Sancties tegen Rusland hebben ertoe geleid dat de hoeveelheid olie die vanuit Rusland wordt geëxporteerd aanzienlijk is gedaald.

Een groot deel van de Russische olie-export ging via verschillende grote pijpleidingen, zoals Nord Stream 1, naar Europese landen, wat een groot deel van de Europese olie-import uitmaakte. Nu de recente spanningen escaleren, heeft Rusland veel van zijn grootste pijpleidingen gesloten voor onderhoud, waarbij sommigen vermoeden dat de pijpleidingen voor onbepaalde tijd gesloten zullen blijven, waardoor Europa wordt afgesloten van een belangrijke energiebron. Dit heeft ervoor gezorgd dat Europa moeite heeft om zijn energiereserves te versterken, waarbij de EU nieuwe wetten heeft aangenomen die vereisen dat de opslag van aardgas (een andere brandstof voor de opwekking van elektriciteit) vóór de winter een capaciteit van 80% heeft.

Het resulterende verminderde elektriciteitsaanbod van Europese energiecentrales heeft geleid tot een tekort aan aanbod in vergelijking met de vraag, waardoor de energieprijzen zijn gestegen. Dit heeft ertoe geleid dat de EU drastische maatregelen heeft genomen om de elektrische capaciteit te vervangen, zoals het tijdelijk heropenen en opnieuw in bedrijf stellen van niet meer gebruikte kolencentrales. Dit is uiteraard geen goede stap voor het milieu gezien de hoeveelheid verontreinigende stoffen die door kolencentrales worden geproduceerd, maar wordt door de Europese leiders als een noodzakelijk kwaad beschouwd.

Velen zijn bezorgd dat de energieprijzen, als ze niet onder controle worden gehouden, veel, veel slechter kunnen worden naarmate we de winter ingaan. Historisch gezien neemt het energieverbruik in de winter aanzienlijk toe, omdat mensen de verwarming van hun huizen verhogen om te reageren op lagere temperaturen. Nu de temperaturen en het weer in de afgelopen winter onvoorspelbaarder en strenger zijn geworden, zijn velen bezorgd dat mensen hun huizen niet voldoende kunnen verwarmen, wat mogelijk een bedreiging voor de gezondheid kan veroorzaken.

Stop de wind of blok de zon?

Hoe ziet de toekomst van energie eruit? Welk effect zal deze recente crisis hebben op de wereld en de manier waarop zij elektriciteit opwekt? Nou, dat is moeilijk te zeggen, vooral op wereldschaal. Dit zou op de lange termijn gunstig kunnen zijn voor de wereld. De wereld realiseert zich nu de gevaren van het vertrouwen op Russisch gas om haar energie te leveren, en de politieke gevaren die dit met zich mee kan brengen. Rusland zou op elk moment kunnen stoppen met het leveren van olie vanwege een politiek argument, waardoor de energieprijzen op het continent weer zouden stijgen.

Veel landen willen zichzelf niet blootstellen aan dit risico en proberen nu de zelfvoorziening van hun elektriciteitsnetwerken te verbeteren. Een geweldige manier om dit in de toekomst voor veel van deze landen te bereiken is het verhogen van de investeringen in hernieuwbare energiebronnen. Niemand kan immers de wind tegenhouden of de zon tegenhouden, waardoor een volledig zelfvoorzienend systeem ontstaat. De Russische invasie van Oekraïne kan dus de adoptie van hernieuwbare energie wereldwijd versnellen. De wereld is echt allemaal met elkaar verbonden!

Welke les kunt u hier persoonlijk uit trekken? Je kunt persoonlijk geen betekenisvol effect hebben op de geopolitieke gevolgen voor de energievoorziening, toch? Nou ja, dat zou helaas kloppen. Maar! Je kunt momenteel een pagina uit veel van de landen van de wereld halen en meer zelfvoorzienend worden. En wat briljant is, is dat je het op precies dezelfde manier kunt doen als veel andere landen! Door simpelweg de investeringen in hernieuwbare energie te verhogen!

Uw langetermijninvestering

Door een duurzaam energiesysteem in uw huis, bedrijf of pand te installeren, kunt u uw eigen elektriciteit opwekken, volledig onafhankelijk van invloeden van buitenaf (behalve het weer natuurlijk), zodat u elektriciteit kunt blijven opwekken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de wereldwijde energiemarkt. Het kan zelfs voordelig voor u zijn: alle overtollige energie die u opwekt, kan tegen hoge prijzen aan het elektriciteitsnet worden verkocht! Het levert je een mooie bonus op. Het is uiteraard een vrij grote initiële investering, maar op de lange termijn bespaart het je geld!

Als u geïnteresseerd bent in een duurzaam energiesysteem voor uw huis, heeft TESUP een aantal geweldige opties. Kijk eens op de TESUP winkelpagina als je daartoe geneigd bent!