COP15: De Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake Biologische Diversiteit

De 15e Conferentie van de Partijen (COP15) bij het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD), gehouden in Montreal, Canada, heeft geresulteerd in een nieuwe mondiale overeenkomst voor de natuur en de mens. Deze overeenkomst, bekend als de Kunming-verklaring, werd aangenomen door alle 196 partijen bij het CBD en zet een nieuwe visie uiteen voor het beschermen en behouden van de natuur, terwijl ook wordt tegemoetgekomen aan de behoeften van mensen en gemeenschappen.

De Verklaring van Kunming erkent de dringende noodzaak om het aanhoudende verlies aan biodiversiteit en de escalerende klimaatcrisis aan te pakken. Het erkent dat de natuur essentieel is voor het menselijk welzijn en dat het voortdurende verlies aan biodiversiteit het vermogen van ecosystemen ondermijnt om essentiële diensten te leveren, zoals schone lucht en water, voedsel en medicijnen.

De Verklaring schetst een nieuw actiekader, dat een reeks ambitieuze doelen en streefcijfers voor de bescherming en het behoud van de natuur omvat, evenals maatregelen om de onderliggende oorzaken van het verlies aan biodiversiteit aan te pakken. Het roept ook op tot grotere investeringen in inspanningen voor natuurbehoud en herstel, evenals tot inspanningen om de deelname van lokale gemeenschappen en inheemse volkeren aan inspanningen voor natuurbehoud te versterken.

Een van de belangrijkste aspecten van de Kunming-verklaring is de nadruk op hoge ambitie. Dit betekent dat landen moeten blijven aandringen op ambitieuze doelen en doelstellingen om de natuur effectief te beschermen en te behouden. Dit is vooral belangrijk gezien de huidige toestand van de planeet, die wordt geconfronteerd met een ongekend verlies aan biodiversiteit en een escalerende klimaatcrisis.

Een ander belangrijk aspect van de Verklaring is de nadruk op het leveren van resultaten. Dit betekent dat de overeenkomst moet worden omgezet in actie op het terrein om een ​​echte impact te hebben. Dit zal de medewerking en samenwerking vereisen van overheden, organisaties en individuen op alle niveaus. De Verklaring roept ook op tot het mobiliseren van meer financiële middelen ter ondersteuning van natuurbehoudsinspanningen, waarbij de belangrijke rol wordt erkend die de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld in dit opzicht kunnen spelen.

Het Verenigd Koninkrijk en andere landen van de Verenigde Naties moeten in deze inspanning een sleutelrol spelen door samen te werken om de tijdens COP15 gedane toezeggingen waar te maken. Dit zal een breed scala aan acties met zich meebrengen, waaronder het implementeren van beleid en regelgeving die de natuur beschermen, het investeren in natuurbehouds- en herstelprojecten en het vergroten van het bewustzijn over het belang van biodiversiteit.

De Verklaring benadrukt ook de noodzaak van transformatieve verandering, wat betekent dat het niet alleen gaat om het beschermen en behouden van de natuur, maar ook om het veranderen van de manier waarop we leven en zakendoen. Dit vereist een verschuiving in beleid, instellingen en systemen om biodiversiteit en ecosysteemdiensten in de besluitvorming te integreren. Het betekent ook dat we samenwerken met lokale gemeenschappen en inheemse volkeren als belangrijke partners, en hun kennis en rechten erkennen.

De Verklaring van Kunming is een historische overeenkomst die een nieuwe visie uiteenzet voor het beschermen en behouden van de natuur, en tegelijkertijd tegemoetkomt aan de behoeften van mensen en gemeenschappen. Het is een oproep tot actie voor alle landen om samen te werken om de biodiversiteit op aarde te beschermen en te behouden, en het is een belangrijke stap voorwaarts in de poging om de dringende milieuproblemen van onze tijd aan te pakken.