Üretim Maliyetinden Rüzgar ve Güneş Enerjisi CSR Projeleri İçin
Başvuru son tarihi: Ocak 2023'e kadar

Dünya genelinde; işletmeler, hane halkları, hükümetler ve organizasyonlar, çevreye zarar vermeden enerji talebinin artmasını karşılamak için yenilenebilir kaynaklara başvuruyor. TESUP, okullara, hastanelere, hane halklarına ve elektrik olmayan bölgelerde yaşayan insanlara TESUP'un yenilenebilir enerji ürünleri ile hizmet verme fırsatı sunarak Yeşil Enerji Projelerini destekliyor. TESUP ürünleri en iyi fiyat noktalarına, iyi verimliliğe ve zamansız tasarıma sahiptir.

Günümüzde sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gururla destekleyen şirketlere, TESUP, dünya çapında RSE (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) projelerinde kullanılmak üzere üretim maliyetinden rüzgar türbinlerimizi ve esnek güneş panellerimizi kullanma fırsatı sunuyor.

Talepleri kabul ediyoruz ve ürünleri dünya genelinde teslim ediyoruz!