Evler Dairelerden Daha mı Değerli?
Sürdürülebilirlik kavramının mimarlığa yansımasıyla birlikte literatürde pek çok farklı terim görülmekte ve birbirinin yerine kullanılmaktadır; sürdürülebilir bina, yeşil bina, yeşil akıllı evler, ekolojik bina, enerji verimli bina, sıfır enerjili bina, sıfır karbonlu bina, yüksek performanslı bina gibi. Bu terim ve uygulamaların amacı doğaya saygılı olmak ve gelecek nesillerin hayatta kalması için binaları buna göre tasarlamaktır.

Bilge evlerin tasarlanabilmesi için öncelikle iklim verilerinin incelenmesi ve bu verilere göre çevreye zarar vermeyen tasarımların yapılması gerekmektedir. Bu veriler doğrultusunda yapılan tasarımların ses yalıtımı, ısı yalıtımı, yoğun rüzgar dalgaları ve aşırı güneş ısısından koruyarak enerji kaybını azalttığı doğrulanmıştır. Ancak bu şekilde enerji kaybının yaklaşık %30 oranında azaldığı görülmektedir.

Güneş yörüngesine göre konumu ve yönelimi, iklime göre bina tasarımı, yerel iklimden maksimum getiri, bitki örtüsü-arazi-peyzaj koşulları, hacimlerin uygun belirlenmesi, iklime göre belirlenen yapı malzemeleri ve ısıtma-soğutma-havalandırma (ISH) sistemlerinin dikkatle değerlendirilmesi gerekir.

Binalar tasarlanırken rüzgar kesici olarak soğuktan korunmak için yeşil doku ve çevre düzenlemesi yapılmalıdır. Soğuk iklimlerde binanın kuzey cephesinde yaprak dökmeyen uzun ağaçlar ve bitkiler kullanılmıştır. Bu ağaçların yapılardan en az iki kat yükseklikte ve tek sıra veya çift sıra veya çalı ağaç düzeninde olması sağlanarak rüzgar hızının yaklaşık %25-60 oranında azaltıldığı belirlenmiştir. Bu nedenle peyzaj çalışmalarında iklim koşulları, çevre koşulları, yeşil doku türü ve miktarı tasarım aşamasında belirlenmelidir.

bir apartman dairesinin görüntüsü
Günümüzde artan elektrik faturası fiyatlarıyla birlikte yeni bir konu ortaya çıktı. Hangisi daha avantajlı; apartmanlar mı yoksa evler mi?Bu konuyu yenilenebilir enerji açısından hem güneş hem de rüzgar açısından tartışabiliriz.Güneş enerjisi en geniş enerji kaynağıdır. Güneşin toplam enerjisinin %60'ı dünyaya ulaşır. Bu enerjinin sadece yüzde 0,1'i yüzde 10 verimliliğe dönüştürülürse elektrik üretim kapasitesinin 4 katı olacak. Güneş enerjisi, güneş ışığının fazla olduğu ülkeler için enerji bağımlılığına çözüm bulma kapasitesine sahiptir.

Rüzgar enerjisi tüm enerji kaynakları arasında en uzun geçmişe sahip olanıdır. Antik çağda rüzgar su pompalamak ve buğday öğütmek için kullanılıyordu. Ancak modern zamanlarda rüzgar enerjisinin elektriğe dönüştürülmesi 1980'li yıllardadır.

Evin diğer evlere uzaklığı, evin konumu, binanın yönü, binanın şekli ve binayı çevreleyen kabuk elemanlarının ısı transferini, güneş kontrolünü ve doğal iklimlendirme sistemlerini etkileyen fiziksel özellikleri. Yenilenebilir enerjinin temel nitelikleri.

Arazinin konumu merkeze yakın ise yön, biçim, mekan gibi unsurların tasarımında daha fazla engel ortaya çıkabilir. Ancak şehir merkezine uzak bölgelerde tasarımıyla daha konforlu eylemler gerçekleştirilebiliyor. Uzak bölgelerde sıcaklık daha düşüktür ve hava hareketini ve güneşlenmeyi olumsuz yönde etkileyebilecek yapılar daha azdır. Aynı zamanda binanın araziye yerleşimi daha fazla yapılabildiğinden şekil ve mekan tasarımı daha kontrollü yapılabilir.

İngiltere'de rüzgar türbinleri, aşağıdaki kategorilere girmedikleri sürece planlama izni gerektirir; bu durumda kurulumları, planlama iznine gerek olmayan 'izin verilen geliştirme' olarak sınıflandırılabilir.

(https://www.renewableenergyhub.co.uk/main/wind-turbines/legal-planning-permission-for-wind-turbines/)

bir evin resmi


Eğer biz senin yerinde olsaydık...

Evlerin en büyük avantajı, alandan dolayı evdeki elektrik ihtiyacınızı karşılamak için rüzgar ve güneş enerjisini tam olarak kullanma imkanına sahip olmasıdır. Daireler için ise rüzgâr santralleri ve güneş parklarından güç alacak mikro şebekeye bağlanma seçeneği bulunuyor.

Bizim bakış açımız, yenilenebilir enerjinin hem konutlar hem de apartmanlar için gelecek olduğu ve konutların daha avantajlı ve fiyat açısından daha avantajlı olduğu yönünde. Yani hangisini seçerseniz seçin, yenilenebilir enerji kaynaklarından birine sahip olduğunuzu unutmayın.