Vilken är bättre för dig - En vertikal eller horisontell turbin? Utforska våra produkter!
Idag ska vi diskutera vilken typ av vindkraftverk du ska välja och varför.
 
Till att börja med, låt oss se till att du vet vad ett vindkraftverk är och hur det fungerar.
 
Ett vindkraftverk är en maskin som producerar elektricitet genom att utnyttja vindens kinetiska energi. Två eller tre rotorblad installerade på en rotor utgör ett vindturbin. Rotorn börjar rotera när vindens lyft- och dragkrafter verkar på dessa blad. Rotorn har en huvudaxel kopplad till sig, och i andra änden är axeln kopplad till en elektrisk generator. När generatorn drivs av vindkraftverket genereras el.
 
Det finns två huvudtyper av vindturbiner som en konsekvens av denna axelrotation: horisontell och vertikal.
 
Horisontella vindkraftverk:
 
Det är en typ av vindturbin där rotationsaxeln är parallell med luftströmmens flöde. Det är den mest effektiva typen av vindkraftverk och den mest använda världen över. Den horisontella axelturbinen används främst för generering av el för kommersiella ändamål i olika delar av världen.
 
För vindkraftverket med horisontell axel är turbinens rotationsaxel parallell med vindströmmen. I vindkraftverket med horisontell axel är den elektriska generatorn installerad på toppen av tornet. Vindkraftverk med horisontell axel kräver ett stort utrymme för bladets drift. Driften av vindkraftverket med horisontell axel är beroende av vindriktningen. Det horisontella vindkraftverkets höjd från marken är stor.
 
Vertikala vindkraftverk:
 
Rotationsaxeln för vindkraftverk med vertikal axel är vertikal eller vinkelrät mot marken. Vind kan blåsa i alla riktningar vid vertikala turbiner. På grund av sin anpassningsförmåga anses vertikala vindkraftverk vara det bästa valet för installationer när vinden är inkonsekvent eller där turbinen inte kan placeras tillräckligt högt för att dra nytta av stabil vind på grund av statliga bestämmelser. I vindkraftverket med vertikal axel är generatorn installerad på marken. Vindkraftverk med vertikal axel kräver litet utrymme för bladets drift. Driften av det vertikala vindturbinen är oberoende av vindriktningen.
 
De har båda sina fördelar och syftet med denna artikel är att hjälpa dig välja rätt system för din applikation.
 
När vi jämför dem när det gäller mekanisk komplexitet och spänning, är turbiner med horisontella axlar mekaniskt mer komplexa än vertikala konstruktioner eftersom de kräver en girmekanism för att anpassa sig till förändringar i vindriktningen. Med tanke på en lämplig placering fungerar de höga tornen och långa bladen på horisontella turbiner endast i öppna ytor. Vertikala turbiner är i allmänhet mycket mer kompakta och utgör färre begränsningar för installation på hustak och andra stadsområden. Den låga höjden på den vertikala enheten gör den också lämplig för blåsiga områden mellan byggnader och på kullar.
 
Tesup Magnum 5 och Master X vertikala vindturbiner är större med längre rotorblad. De har högre effektivitet och är mer benägna att arbeta vid högre vindhastigheter. De är bättre på att omvandla vindenergi till användbar mekanisk rörelse eftersom deras blad är vinkelräta mot vindriktningen, så energi kan genereras hela vägen genom rotationen.
 
Tesup ATLAS vindturbiner är mindre i storlek och mer kompakta jämfört med våra horisontella vindkraftverk. De är idealiska för stadsmiljöer, lättare att installera och kräver mindre utrymme. De behöver inte heller vara vända åt rätt vindriktning. I ett vertikalt system kan luft som strömmar från vilken riktning som helst rotera bladen. De klarar också turbulenta vindar bättre än horisontella vindkraftverk. Båda ATLAS-modellerna fångar vind från alla håll och de är populära val för stadsmiljöer. De kan även kombineras med solpaneler i hybridsystem och har lågt driftljud.
 
Oavsett om de är horisontella eller vertikala kan de alla möta dina dagliga elbehov i hushållet. Valet mellan horisontella och vertikala vindkraftverk beror på den specifika applikationen och vindförhållandena på din plats. Om en stark och jämn vind är tillgänglig skulle Magnum 5 eller Master X vara mer effektiva. Men om ditt utrymme är begränsat och vinden är svagare och mer turbulent, skulle våra ATLAS-modeller vara det bättre alternativet.
 
Vi hoppas att den här bloggen hjälper dig att avgöra vilken typ av vindkraft du ska föredra. Du kan kontakta oss för mer information!