Vårt nya FoU-kontor i Alicante, Spanien

Som ett ledande företag inom förnybara energilösningar är vi glada att kunna tillkännage öppnandet av vårt nya FoU-kontor och lokala transportcenter i Alicante, en stad belägen på Spaniens östra kust. Alicante är ett nav för affärer och innovation, med ett levande startup-ekosystem och en stark närvaro av internationella företag.

Denna flytt till Alicante markerar en viktig milstolpe i vår expansionsstrategi, eftersom vi siktar på att generera ny teknik och nå människor i sydvästra Europa. Det nya FoU-kontoret ligger i Science Park, ett nav för innovation och entreprenörskap som samlar forskare, företag och investerare i ett dynamiskt ekosystem av kunskap och kreativitet.

Vi samarbetar också med universitetet i Alicante, en prestigefylld institution känd för sin spetskompetens inom forskning och innovation.

TESUP har åtagit sig att ge sina anställda en stödjande arbetsmiljö som främjar personlig och professionell tillväxt. För det ändamålet har vi kommit överens med universitetet i Alicante om att erbjuda spanska lektioner till våra anställda som hjälper dem att integreras i det lokala samhället och kulturen.

Under vårt besök i Alicante fick vår Operations Director möjlighet att träffa Esteban Palayo och Mar Cervera, nyckelpersoner i det lokala näringslivet som gav värdefulla insikter om den lokala marknaden och affärsmiljön. Hon träffade också Jose Luis Todoli Turro, en mycket erfaren professor vid universitetet i Alicante som kommer att stödja TESUP ES i digitala lösningsprojekt.

TESUP ES satsar på hållbarhet och förnybar energi. Vårt nya kontor är utrustat med laddningspunkter för elbilar som stödjer användningen av elfordon och drivs av solpaneler, vilket minskar beroendet av icke-förnybara energikällor.

Genom att samarbeta med universitetet i Alicante och andra lokala partners är TESUP ES väl positionerat för att generera ny teknik och nå människor i sydvästra Europa. Vårt engagemang för hållbarhet och utveckling är tydliga tecken på vårt engagemang för ansvarsfulla affärsmetoder.