Undvik elproblem med en TESUP-turbin

Hem och företag över hela Kina har upplevt strömavbrott. Det nationella energinätets beroende av kol har lett till att regeringen kämpar för att hålla jämna steg med kraftfluktuationer. Detta är vanligtvis fallet under högenergiperioder men har varit särskilt problematiskt i år eftersom Kina ser till att minska sina totala föroreningsnivåer.

Detta problem kan spridas till andra länder. Om landet snabbt behöver uppfylla målen för koldioxidminskning, ersätts gamla kraftverk snabbt med nyare, renare teknik. Detta kan lämna luckor i elnätet som leder till den typ av brist som Kina ser för tillfället.

Ta din elproduktion i egna händer! Genom att installera inhemsk elproduktion i ditt hus kan du få en personlig elförsörjning även när nätet går sönder. Ett TESUP vindturbin- eller solpanelsystem är ett bra sätt att uppnå detta för ditt hem eller företag!