Flexibel solar lamineringsmaskin i flexibel solpanelstillverkning

Vi förbättrar vår tillverkningskapacitet inom Flexible Solar Manufacturing

Lamineringsmaskiner är en nyckelfaktor vid tillverkning av solpaneler.

 

Lamineringsprocessen innebär att luften pumpas ut ur modulskikten i en vakuumkammare, värms upp skikten för att smälta inkapslingsmedlet och pressar ihop skikten med ett flexibelt membran för att bädda in cellerna i inkapslingsmedlet och fästa de främre och bakre arken.

 

Laminering av solpaneler är avgörande för att säkerställa livslängden på en moduls solceller. Eftersom solpaneler exponeras och utsätts för olika klimatpåverkansfaktorer är inkapslingen av solcellerna genom laminering ett avgörande steg i tillverkningen av solcellsmoduler.

 

Leveransen av lamineringsmaskinen har slutförts inom denna vecka vilket innebär att vi är redo att tillverka fler flexibla solpaneler.

 

Följ oss för att lära dig mer om uppdateringarna!