ТЕСУП за бољи Свет увек

Тесуп сада планира улагања у соларне електране.

Тражимо много тендера и понуда за инвестирање. Сутра је један од тендера, сретно нашој екипи!

 

Електране играју кључну улогу у задовољавању светских енергетских потреба, а прелазак на обновљиве изворе енергије мења начин рада електрана. Обновљиви извори енергије, као што су соларна, ветар, хидро и геотермална енергија, постају све важнији у производњи електричне енергије и помажу да се смањи наша зависност од фосилних горива.

 

Соларне електране користе фотонапонске (ПВ) панеле за претварање сунчеве светлости у електричну енергију. Соларне електране се могу инсталирати у малом обиму, као што је на крову стамбених објеката, или у великом обиму, као што је соларна фарма. Они нуде чист и одржив извор енергије који постаје све конкурентнији у односу на традиционална фосилна горива.

 

Ветроелектране користе ветротурбине за претварање кинетичке енергије ветра у електричну. Могу се инсталирати на копну или на мору и постају све популарнији због своје способности да генеришу велике количине чисте енергије.

 

Хидроелектране користе кинетичку енергију падајуће воде за производњу електричне енергије. Хидроенергија је поуздан и исплатив извор обновљиве енергије и кључна је компонента енергетских портфеља многих земаља.

 

Геотермалне електране користе топлоту из Земљиног језгра за производњу електричне енергије. Геотермалне електране се обично инсталирају у близини геотермалних топлих извора или гејзира и користе топлоту из Земљиног језгра за производњу паре, која покреће турбину за производњу електричне енергије.

 

Као светске компаније које се баве обновљивом енергијом, знамо колико су електране кључне и већ улажемо у ту област. Посвећени смо обезбеђивању светских енергетских потреба и смањењу наше зависности од фосилних горива.Тесуп нуди чисте и одрживе изворе енергије који постају све конкурентнији традиционалним фосилним горивима. Како глобална потражња за енергијом наставља да расте, улога електрана и обновљивих извора енергије ће постати све важнија у задовољавању наших енергетских потреба и стварању одрживије будућности.

 

Тесуп свакодневно расте и улаже! Будите део нашег путовања у обновљивим изворима енергије!

 

Напомена: Тесуп планира да користи сопствене соларне панеле на овим пољима.