Zalecenia TESUP dotyczące instalacji turbin wiatrowych

Umiejscowienie pionowych i poziomych turbin wiatrowych może mieć duży wpływ na ilość generowanej przez nie energii. Prędkość wiatru jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na szybkość obracania się turbiny, a tym samym na ilość wytwarzanej przez nią energii.

Umieszczenie AtlasX na szczycie gładkiego wzgórza lub pochyłego dachu może znacznie zwiększyć generowaną przez niego moc. Gdy wiatr zbliża się do turbiny, przyspiesza wzdłuż powierzchni dachu, umożliwiając turbinie wiatrowej szybsze obracanie się i generowanie większej mocy. To idealne miejsce na turbinę wiatrową AtlasX!

Jeśli wiele turbin wiatrowych AtlasX jest używanych blisko siebie, należy je rozmieścić w taki sposób, aby nie znajdowały się możliwie najdalej od siebie za wiatrem. Powietrze opuszczające turbinę wiatrową jest bardzo burzliwe i nie nadaje się do wytwarzania energii.

Należy unikać umieszczania AtlasX na krawędzi klifu lub na krawędzi budynku z płaskim dachem. Wiatr uderzy w zbocze klifu i zmniejszy prędkość wiatru w AtlasX, a także wygeneruje dużą ilość turbulencji, zmniejszając wydajność turbiny.

Staraj się umieścić turbinę wiatrową TESUP jak najwyżej, na dachu budynku lub na samodzielnym słupie – to świetnie! Prędkość wiatru jest najwolniejsza na poziomie gruntu, zatem ustawienie turbiny możliwie jak najwyżej zmaksymalizuje prędkość wiatru i wytwarzaną energię.

Poziomej turbiny wiatrowej nie należy umieszczać za przeszkodami (takimi jak budynki lub drzewa). Jeśli to możliwe, miejsce, w którym znajduje się turbina wiatrowa, powinno być umieszczone w odległości dziesięciokrotności wysokości przeszkody od przeszkody, aby zminimalizować wpływ turbulencji powodowanych przez przeszkodę na turbinę. Turbinę można również umieścić na słupie tak, aby znajdowała się powyżej wysokości przeszkody.

#energia odnawialna #energia wiatrowa #turbiny wiatrowe #farma wiatrowa #energiakrajowa #energia alternatywna

#instalacja #tesup #cleanfuture #cleanenergy #electricalpower #greenenergy #AtlasX