Wpływ turbiny TESUP na środowisko!

Przejście Ziemi na odnawialne źródła energii jest ważne dla przyszłości planety. Możesz przyczynić się do tej transformacji, wytwarzając część energii wykorzystywanej w kraju, korzystając z energii odnawialnej. Turbina TESUP jest jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu!

Przyjrzyjmy się nowej turbinie TESUP Magnum 5, aby zobaczyć, ile mocy może wygenerować.

Turbina Magnum 5 generuje 5000 watów na sekundę, gdy wiruje przy znamionowej prędkości wiatru wynoszącej 15 metrów na sekundę. Oznacza to, że przy pełnej wydajności turbina generuje 120 kWh w ciągu 24 godzin. Dla porównania, przeciętne gospodarstwo domowe w Wielkiej Brytanii zużywa około 3300 kWh rocznie.

Niestety nie można polegać na wietrze, które będzie miało tak dużą prędkość przez cały czas. Aby to uwzględnić, zastosujemy współczynnik wydajności wynoszący 30%. Oznacza to, że turbina wiatrowa pracuje z wydajnością przez 30% czasu. Mogą wystąpić inne nieefektywności mające na celu dalsze zmniejszenie tego zjawiska.
Więc! Przy zastosowanym współczynniku wydajności turbina może wygenerować do 36 kWh dziennie, co wcale nie jest takie złe!
Trudno to porównać bezpośrednio z alternatywą wykorzystującą paliwa kopalne, ponieważ wytwarzanie energii w oparciu o paliwa kopalne odbywa się zwykle na większą skalę.
Niemniej jednak, porównując mały generator diesla o mocy 8 kW przy obciążeniu 75%, generator ten zużywa 2,5 litra paliwa na godzinę. Wynosi 60 litrów w ciągu dnia. Spalanie jednego litra oleju napędowego będzie wiązało się z emisją około 2,5 kg CO2.
Wyprodukowanie tej samej mocy 36 kWh dziennie skutkuje emisją około 45 kg CO2!
Oczywiście jest to skrajny przykład, ponieważ większe elektrownie wytwarzają energię elektryczną znacznie wydajniej niż mały generator. Można jednak zobaczyć, jak wykorzystanie energii odnawialnej do wytworzenia części energii w gospodarstwie domowym może naprawdę pomóc w zmniejszeniu poziomu emisji!