Wiatr staje się głównym źródłem energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania osiągnęła znaczący kamień milowy na swojej drodze w kierunku zrównoważonej produkcji energii. Dokonując przełomowego osiągnięcia, turbiny wiatrowe po raz pierwszy w historii Wielkiej Brytanii wyprzedziły gaz jako wiodące źródło wytwarzania energii elektrycznej. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Imperial College London, w pierwszych trzech miesiącach tego roku farmy wiatrowe dostarczyły jedną trzecią energii elektrycznej w kraju.

Ponadto National Grid potwierdził, że w kwietniu nastąpił rekordowy okres wytwarzania energii słonecznej. Te niezwykłe zmiany oznaczają ważny krok naprzód w dążeniu Wielkiej Brytanii do osiągnięcia zerowej emisji netto w produkcji energii elektrycznej do 2035 r.

Powstanie energetyki wiatrowej

Rosnąca popularność energii wiatrowej w Wielkiej Brytanii jest świadectwem zaangażowania kraju w odnawialne źródła energii. Na przestrzeni lat Wielka Brytania poczyniła znaczne inwestycje w energię wiatrową, wykorzystując obfite zasoby energii wiatrowej na wybrzeżu i na terenach wiejskich kraju. To strategiczne skupienie się na energetyce wiatrowej przyniosło owoce, ponieważ najnowsze badania wskazują, że turbiny wiatrowe wyprzedziły obecnie elektrownie gazowe pod względem wytwarzania energii elektrycznej.

Punkt orientacyjny w dziedzinie energii odnawialnej

Uzyskanie mocy wiatru przewyższającej gaz w produkcji energii elektrycznej niesie ze sobą poważne konsekwencje dla krajobrazu energetycznego Wielkiej Brytanii. Po pierwsze, pokazuje, że krajowe inwestycje w infrastrukturę OZE, zwłaszcza w rozwój farm wiatrowych, przyniosły wymierne rezultaty. Trwały rozwój energetyki wiatrowej wskazuje na pomyślne odejście od paliw kopalnych, zmniejszając ślad węglowy związany z wytwarzaniem energii elektrycznej.

Warto zauważyć, że wzrost popularności energii wiatrowej oznacza także zmianę w postrzeganiu i akceptacji przez społeczeństwo odnawialnych źródeł energii. Wykorzystując energię wiatrową jako niezawodną i wydajną formę wytwarzania energii elektrycznej, Wielka Brytania dała przykład innym krajom pragnącym dekarbonizacji swoich sektorów energetycznych.

Rekordowa wydajność energii słonecznej

Oprócz kamienia milowego w dziedzinie energetyki wiatrowej, Wielka Brytania odnotowała niezwykły postęp w wytwarzaniu energii słonecznej. Potwierdzenie przez National Grid kwietniowego rekordowego okresu dla energii słonecznej podkreśla rosnące znaczenie brytyjskiego koszyka energetycznego ze źródeł odnawialnych.

Patrząc w stronę przyszłości zerowej netto

Zaangażowanie Wielkiej Brytanii w redukcję emisji gazów cieplarnianych wykracza poza osiągnięcia w zakresie energii wiatrowej i słonecznej. Ambitny cel, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto w procesie wytwarzania energii elektrycznej do 2035 r., pokazuje zaangażowanie kraju w walkę ze zmianami klimatycznymi i przejście w kierunku zrównoważonej przyszłości. W połączeniu z rekordową produkcją energii słonecznej te kamienie milowe pokazują zaangażowanie kraju w dywersyfikację koszyka energetycznego i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

W miarę jak Wielka Brytania podąża drogą w kierunku sektora energii elektrycznej o zerowej emisji netto, jej zaangażowanie w energię odnawialną stanowi inspirację dla krajów na całym świecie. Wykorzystując energię wiatru i słońca, Wielka Brytania daje przykład odpowiedzialnej produkcji energii i toruje drogę do bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości. Biorąc pod uwagę te wspaniałe możliwości i tempo wzrostu, w dalszym ciągu przestawiamy społeczeństwo Wielkiej Brytanii na energię wiatrową i zaczynamy wytwarzać własną energię. Dzięki najwyższej jakości, wysokiej wydajności i przystępnym cenom kup turbinę wiatrową TESUP już dziś i dołącz do tego trendu energetycznego.