TESUP wzmacnia świat dzięki 6 nowym projektom CSR - Dostarczanie czystej energii

Jako światowy lider w dziedzinie produktów czystej energii dla gospodarstw domowych wyruszamy w ambitną i wzmacniającą podróż dzięki naszej inicjatywie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Naszą misją jest zapewnienie czystej energii dostępnej i przystępnej cenowo dla każdego, niezależnie od lokalizacji i dochodów. Wizją TESUP jest być świadkiem, jak jej produkty czystej energii rewolucjonizują gospodarstwa domowe na całym świecie. Aby zrealizować tę wizję, ogłosiliśmy sześć nowych projektów CSR, każdy skierowany do społecznie wrażliwych miejsc na każdym kontynencie. Projekty te zapewnią produkty czystej energii, w tym elastyczne panele słoneczne i turbiny wiatrowe, społecznościom borykającym się z trudnymi warunkami życia. Inicjatywa ma na celu podniesienie standardów życia, zdrowia, edukacji i możliwości dochodów tych społeczności, przybliżając je o krok do zrównoważonego rozwoju i wzmocnienia pozycji.

Globalna wizja czystej energii:

Misja TESUP opiera się na przekonaniu, że czysta energia powinna być dostępna dla wszystkich. Wyobrażamy sobie świat, w którym każde gospodarstwo domowe będzie korzystać z produktów czystej energii, niezależnie od granic geograficznych. Umożliwiając ludziom wytwarzanie energii elektrycznej, dążymy do promowania zrównoważonych praktyk życiowych i przyczyniania się do czystszej i bardziej zielonej planety.

Projekty z celem:

Inicjatywa CSR TESUP uruchomi serię projektów na sześciu kontynentach: Ameryce, Afryce, Europie, Azji, Australii/Oceanii i Antarktydzie. Każdy projekt będzie skupiał się na miejscu stojącym w obliczu wrażliwości społecznej i ekstremalnych wyzwań. Dostarczając produkty czystej energii, takie jak elastyczne panele słoneczne i turbiny wiatrowe, projekty te mają na celu poprawę dostępu do podstawowych usług, takich jak kanalizacja, oświetlenie, chłodnictwo i komunikacja. Transformacja spowodowana tymi produktami poprawi warunki życia i otworzy nowe możliwości w zakresie zdrowia, edukacji i wzrostu gospodarczego w tych społecznościach.

 

Lokalna współpraca na rzecz globalnego wpływu:

TESUP rozumie znaczenie lokalnej wiedzy i zaangażowania, aby zapewnić powodzenie projektów CSR. Będziemy współpracować z lokalnymi organizacjami i władzami w każdym docelowym regionie, aby zidentyfikować najbardziej zasłużone społeczności. Współpracując z uznanymi podmiotami, dążymy do rozszerzenia jego zasięgu i pozytywnego wpływu na życie jak największej liczby osób. Dodatkowo beneficjenci otrzymają szkolenia i stałe wsparcie w zakresie użytkowania i konserwacji produktów czystej energii, zapewniając zrównoważony wpływ w dłuższej perspektywie.

Ceará – Oświetlenie drogi:

Nasz pierwszy projekt jest już realizowany w Ceará, stanie w północnym regionie Brazylii. Ceará słynie z trudnych warunków życia, a ponad połowa ludności wiejskiej nie ma dostępu do publicznej sieci wodociągowej. Decyzja TESUP o uruchomieniu projektu w tym miejscu wynika z obfitych zasobów energii słonecznej i wiatrowej w regionie, które doskonale nadają się do wykorzystania energii za pomocą elastycznych paneli słonecznych i turbin wiatrowych. Dostarczając rozwiązania w zakresie czystej energii do Ceará, chcemy umożliwić mieszkańcom Ceará wytwarzanie energii elektrycznej, pozytywnie wpływając na jakość ich życia.

Rozszerzanie wpływu – podróż przed nami:

Podczas gdy nasz pierwszy projekt jest w toku w Ceará, przygotowujemy się do ogłoszenia kolejnych projektów na innych kontynentach. Mamy nadzieję, że poprzez ciągłe rozwijanie inicjatyw w zakresie CSR zainspirujemy wszystkich do połączenia rąk w tworzeniu świata, w którym czysta energia będzie dostępna dla wszystkich.

Wspieranie wizji:

TESUP zachęca wszystkich do bycia częścią tego ruchu transformacyjnego. Aby dowiedzieć się więcej o inicjatywie lub rozszerzyć swoje wsparcie, odwiedź naszą stronę internetową. Bądź na bieżąco z inspirującymi historiami z projektów, subskrybując blog TESUP i obserwując nas na Instagramie i Facebooku.

Inicjatywa CSR TESUP to potężny krok w kierunku wzmocnienia pozycji społeczności wrażliwych społecznie za pomocą rozwiązań w zakresie czystej energii. Oświetlając życie na całym świecie, TESUP toruje drogę zrównoważonej przyszłości, w której czysta energia jest podstawowym prawem każdego. Dołącz do TESUP w naszej misji uczynienia świata lepszym miejscem dzięki czystej energii!