TESUP, skąd to się bierze? Co to znaczy?

Czy jest to TE-SUP (dostawca technologii) czy coś podobnego?

Oczywiście znasz firmę TESUP i to, co robi TESUP, producent domowych turbin wiatrowych, który lokalnie dostarcza na cały świat!

Mniej znane jest jednak pochodzenie nazwy firmy, z pewnością nie jest to popularne słowo ani nic, co można by rozpoznać.

Skąd więc inspiracja, można zapytać? Musimy cofnąć się do epoki brązu i starożytnego królestwa. Imperium hetyckie, rozciągające się od 1500 p.n.e. do 1100 p.n.e. było potężnym imperium z wieloma znaczącymi wkładami w kulturę światową i było obecne w wielu bardzo ważnych wydarzeniach epoki brązu
Hetyci posługiwali się hierarchicznym panteonem Bóstw lub Bogów, podobnym do bardziej znanych bogów greckich i rzymskich. I na samym szczycie tej hierarchii? Teshub lub Tešup bóg nieba, grzmotów, burz i słońc.
Czy jest lepszy Bóg, który reprezentuje firmę, która wykorzystuje moc nieba do tworzenia mocy!