Światowy Dzień Poszanowania Energii

14 grudnia ludzie na całym świecie obchodzą Światowy Dzień Poszanowania Energii, aby zwiększyć świadomość na temat wartości wykorzystania energii w życiu codziennym, jej niedoboru i wpływu na żywotność globalnych ekosystemów. Koncentruje naszą uwagę na ważnych wyzwaniach energetycznych, które będą miały wpływ na ludzkość w przyszłości. Ten Dzień podkreśla wagę odpowiednich kwestii.

Oszczędzanie energii to praktyka polegająca na zużywaniu mniejszej ilości energii w celu obniżenia kosztów i zmniejszenia wpływu na środowisko.

Jest to dzień poświęcony podnoszeniu świadomości na temat znaczenia efektywności energetycznej i jej oszczędzania oraz konserwatyzmu w zużyciu energii. Globalne ocieplenie, które może sprawić, że kula ziemska nie będzie nadawała się do zamieszkania, jest w dużej mierze spowodowane zużyciem energii. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z poważnego zagrożenia, jakie stwarza szybkie wyczerpywanie się zasobów energii konwencjonalnej. Każdego dnia globalna populacja ludzka zużywa energię, aby utrzymać cywilizowany styl życia.

Zasoby te są kluczowym elementem rozwoju człowieka, który obejmuje zapewnianie wystarczającego dostępu do takich rzeczy, jak żywność, odzież, schronienie, woda, urządzenia sanitarne, lekarstwa, edukacja, transport i zastosowania przemysłowe. Podsumowując, energia ma wpływ na wszystkie aspekty działań istotnych dla współczesnego życia i życia codziennego.

Zużycie energii jako procent populacji jest często uważane za kluczowy wskaźnik rozwoju. Zużycie energii będzie rosło wraz z rozwojem społeczeństwa i kraju.

Wiąże się to z ograniczeniem zużycia energii w domach, biurach i sektorze publicznym/instytucjach rządowych. Jeśli jesteś właścicielem domu i chcesz oszczędzać energię, nie zniechęcaj się faktem, że w tym artykule skupiono się bardziej na budynkach niemieszkalnych, ponieważ oszczędzanie energii jest ważne w skali światowej. Większość zasad rządzących firmami i innymi organizacjami ma zastosowanie również do domów. Musimy służyć sobie, oszczędzając energię w domu.

Co możesz zrobić, aby zwiększyć świadomość na ten dzień:

  • Możesz oszczędzać energię w domu, pozwalając praniu wyschnąć na powietrzu.

  • Ogrzewaj swój dom o godzinę krócej każdego dnia.

  • Trzymaj przeszkody z dala od otworów wentylacyjnych grzejników elektrycznych.

  • Obniżenie temperatury termostatu o jeden stopień może skutkować rocznymi oszczędnościami.

  • Wybierz energooszczędne modele z urządzeniami posiadającymi etykietę Energy Star.

  • Zmień oświetlenie na energooszczędne i o niskiej mocy.

  • Wyłączaj światła, gdy z nich nie korzystasz lub gdy wychodzisz z pokoju.

To świetny dzień, aby zacząć oszczędzać energię, jeśli jeszcze tego nie zacząłeś.

Oszczędzaj energię, ratuj planetę!