Odpowiedzialność korporacyjna w TESUP

W czasach, gdy społeczna odpowiedzialność biznesu staje się coraz ważniejsza, TESUP wyróżnia się jako doskonały przykład firmy, która w centrum swoich praktyk biznesowych stawia poprawę społeczeństwa i środowiska. Zaangażowanie TESUP w społeczną odpowiedzialność biznesu obejmuje różne inicjatywy na całym świecie, w tym zapewnianie pomocy w sytuacjach awaryjnych, wspieranie akademii sportowych i realizację projektów zrównoważonego rozwoju w Afryce. Koncentrując się na zrównoważonym rozwoju, edukacji i innowacjach, TESUP aktywnie przyczynia się do bardziej ekologicznej i bardziej włączającej przyszłości.

 
 

Wspieranie UNICEF: Pomoc w sytuacjach kryzysowych

 

Zaangażowanie TESUP w społeczną odpowiedzialność biznesu wykracza poza edukację w zakresie energii odnawialnej. Aktywnie wspieramy pracę UNICEF w sytuacjach kryzysowych i w kontekście humanitarnym na całym świecie. Koncentrując się na dzieciach, które są najbardziej dotknięte konfliktami i katastrofami, naszym celem jest zapewnienie wsparcia ratującego życie w czasie kryzysów. Wspierając UNICEF, pokazujemy nasze zaangażowanie w pomoc najbardziej bezbronnym dzieciom na całym świecie.

 

Wzmacnianie pozycji dzieci: edukacja i energia odnawialna

 

Jako TESUP zdajemy sobie sprawę, że edukacja dzieci na temat energii odnawialnej jest kluczowa dla kształtowania ich wartości i inspirowania ich do dokonywania zrównoważonych wyborów. Finansując projekty z zakresu odpowiedzialności społecznej i dostarczając panele słoneczne szkołom takim jak Vineyard School w Anglii, oferujemy praktyczne doświadczenia i pokazujemy dzieciom korzyści płynące z energii odnawialnej. Inwestując w edukację dzieci, TESUP wychowuje pokolenie, które ceni i aktywnie uczestniczy w przejściu na czystsze źródła energii. Rozumiemy także znaczenie sportu w rozwoju młodego człowieka. Wspierając Kerem Gonlum Basketball Academy w Londynie, TESUP inwestuje w przyszłość sportu i pielęgnuje talenty młodych sportowców. Poprzez to partnerstwo pokazujemy nasze zaangażowanie we wzmacnianie pozycji młodzieży i promowanie dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego poprzez sport.

Pomoc na rzecz energii odnawialnej: Zapewnienie turbin wiatrowych w strefach trzęsień ziemi

TESUP wykracza poza wkłady finansowe i rozszerza wsparcie na obszary dotknięte klęskami żywiołowymi. Dostarczając turbiny wiatrowe do stref trzęsień ziemi, pomagamy w odbudowie infrastruktury energetycznej i ułatwiamy bardziej ekologiczny proces odzyskiwania. Inicjatywa ta pokazuje nasze zaangażowanie w wykorzystanie naszej wiedzy specjalistycznej w zakresie energii odnawialnej, aby pomóc potrzebującym społecznościom.

Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju: od produkcji po pakowanie

 

W TESUP stosujemy kompleksowe podejście do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa w ramach własnej działalności. Aktywnie dążymy do minimalizacji naszego wpływu na środowisko poprzez różne zrównoważone praktyki. Do jego produkcji i pakowania unikamy materiałów nienadających się do ponownego przetworzenia, stawiając na pudełka ze sklejki zamiast papierowych. Wybór ten nie tylko zmniejsza ilość odpadów, ale także zapewnia klientom rozwiązania do przechowywania wielokrotnego użytku. Dodatkowo nasza decyzja o digitalizacji instrukcji obsługi za pomocą kodów QR zmniejsza zużycie papieru i przyczynia się do walki z wylesianiem.

Wewnętrzna świadomość i działania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Rozumiemy, że korporacja zaczyna się od wewnątrz. Aktywnie edukujemy i zachęcamy naszych pracowników do stosowania zrównoważonych praktyk w życiu osobistym i zawodowym. Promując zrównoważony rozwój jako sposób na życie, dążymy do stworzenia kultury świadomości ekologicznej wśród naszych pracowników.

Działania ekologiczne: Dążenie do wykorzystania w 100% energii odnawialnej

Zależy nam na tym, aby rozmawiać o energii odnawialnej. Do końca 2024 roku planujemy stać się w 100% niezależni, zapewniając, że nasze warsztaty i operacje będą zasilane wyłącznie ekologicznymi źródłami energii. Ten ambitny cel pokazuje zaangażowanie TESUP w dawanie przykładu i wspieranie przejścia na czystą energię.

Zaangażowanie TESUP w odpowiedzialność korporacyjną wyznacza godne pochwały standardy dla firm na całym świecie. Koncentrując się na edukacji w zakresie energii odnawialnej, wsparciu inicjatyw humanitarnych, pomocy na obszarach dotkniętych klęską i wewnętrznych praktykach w zakresie zrównoważonego rozwoju, TESUP demonstruje swoją determinację, aby wywrzeć pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Wzmacniając pozycję dzieci, wspierając zrównoważone projekty i stymulując innowacje w sektorze energii odnawialnej, TESUP odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.