Kryzys energetyczny i przyszłość energetyki

Zużycie energii jest podstawowym faktem współczesnego życia. Ludzie na całym świecie zużywają energię do niemal każdego zadania, które wykonują w ciągu dnia. Od ogrzewania domów podczas silnych mrozów po utrzymywanie włączonego światła – dla większości z nich niezbędne jest posiadanie stałego źródła niezawodnej energii elektrycznej. Zatem poważnym problemem staje się sytuacja, gdy energia ta staje się coraz droższa i niedostępna dla wielu ludzi, szczególnie tych najsłabszych w społeczeństwie. W ostatnich miesiącach można było to zaobserwować w całej Europie, co doprowadziło do drastycznego wzrostu kosztów utrzymania na całym kontynencie. Ten bezprecedensowy wzrost kosztów był dla większości trudny, ponieważ rachunki gospodarstw domowych wzrosły, obniżając dochód rozporządzalny wielu rodzin o średnich dochodach. Jednak dla niektórych ta podwyżka cen energii może być śmiertelna. Dla najuboższych członków społeczeństwa podwyżka cen może oznaczać wybór między ogrzewaniem domu a wyżywieniem rodziny. Co zatem spowodowało tę niefortunną sytuację i jakie są potencjalne konsekwencje dla przyszłości energetyki?

Gaz cięcie wyłączony ryzyko

Cóż, krótka odpowiedź brzmi… Cóż, wiele powodów, różne wydarzenia geopolityczne powodujące problemy na wiele sposobów. Głównym i najnowszym czynnikiem jest prawdopodobnie rosyjska inwazja na Ukrainę. Ta niesprawiedliwa inwazja została odpowiednio stłumiona przez nałożenie silnych sankcji handlowych na Rosję z wielu krajów na całym świecie. Rosja jest głównym światowym dostawcą ropy naftowej, pozyskującym ogromne ilości ropy z syberyjskich pól naftowych i eksportującym ją do reszty świata. Sankcje nałożone na Rosję doprowadziły do ​​znacznego spadku ilości eksportowanej z Rosji ropy.

Ogromna część rosyjskiego eksportu ropy płynęła różnymi dużymi rurociągami, takimi jak Nord Stream 1, do krajów europejskich, stanowiąc dużą część europejskiego importu ropy. W obliczu niedawnej eskalacji napięcia Rosja zamknęła wiele swoich największych rurociągów w celu konserwacji, a niektórzy podejrzewają, że rurociągi pozostaną zamknięte na czas nieokreślony, odcinając Europę od głównego źródła energii. To spowodowało, że Europa podjęła wysiłki w celu wzmocnienia swoich rezerw energii, w związku z przyjęciem przez UE nowych przepisów, które wymagają, aby przed zimą magazynowanie gazu ziemnego (innego paliwa do wytwarzania energii elektrycznej) było na poziomie 80%.

Wynikające z tego zmniejszone dostawy energii elektrycznej z europejskich elektrowni doprowadziły do ​​niedoborów podaży w porównaniu z popytem, ​​powodując wzrost cen energii. Doprowadziło to do podjęcia przez UE drastycznych środków w celu zastąpienia mocy elektrycznej, takich jak tymczasowe ponowne otwarcie i ponowne uruchomienie nieczynnych elektrowni węglowych. Nie jest to oczywiście dobry krok dla środowiska, biorąc pod uwagę liczbę substancji zanieczyszczających wytwarzanych przez elektrownie węglowe, ale przywódcy europejscy uznali to za zło konieczne.

Wiele osób obawia się, że ceny energii, jeśli nie zostaną kontrolowane, mogą znacznie, znacznie wzrosnąć wraz z nadejściem zimy. Historycznie rzecz biorąc, zużycie energii znacznie wzrastało zimą, gdy ludzie zwiększali ogrzewanie swoich domów, aby zareagować na niższe temperatury. Ponieważ niedawne zimowe temperatury i pogoda są bardziej nieprzewidywalna i surowa, wiele osób obawia się, że ludzie nie będą w stanie wystarczająco ogrzać swoich domów, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Zatrzymywać się the wiatr Lub blok the słońce?

Jak zatem wygląda przyszłość energetyki? Jaki wpływ będzie miał ten niedawny kryzys na świat i sposób, w jaki wytwarza on energię elektryczną? Cóż, trudno powiedzieć, szczególnie w skali światowej. W dłuższej perspektywie może to być korzystne dla świata. Świat zdaje sobie teraz sprawę z niebezpieczeństw związanych z poleganiem na rosyjskim gazie jako źródła energii oraz z niebezpieczeństw politycznych, jakie może to stwarzać. Rosja może w dowolnym momencie zaprzestać dostaw ropy z powodu argumentu politycznego, co ponownie spowoduje wzrost cen energii na kontynencie.

Wiele krajów nie chce narażać się na to ryzyko i obecnie stara się poprawić samowystarczalność swoich sieci elektrycznych. W przypadku wielu z tych krajów doskonałym sposobem na osiągnięcie tego celu jest zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii. W końcu nikt nie jest w stanie zatrzymać wiatru ani zasłonić słońca, co skutkuje całkowicie samowystarczalnym systemem. Zatem rosyjska inwazja na Ukrainę może przyspieszyć przyjęcie energii odnawialnej na całym świecie. Cały świat jest naprawdę połączony!

Jaka więc lekcja możesz dla mnie osobiście z tego wyciągnąć? Nie możesz osobiście mieć znaczącego wpływu na wpływ geopolityczny na dostawy energii, prawda? Cóż, to byłoby poprawne, niestety. Ale! W tej chwili możesz wziąć przykład z wielu krajów świata i stać się bardziej samowystarczalnym. A genialne jest to, że można to zrobić dokładnie w taki sam sposób, jak w wielu krajach! Po prostu zwiększając inwestycje w energię odnawialną!

Twoja długoterminowa inwestycja

Instalacja systemu energii odnawialnej w Twoim domu, firmie lub nieruchomości umożliwi Ci wytwarzanie własnej energii elektrycznej, całkowicie niezależnie od wpływów zewnętrznych (oczywiście innych niż pogoda), dzięki czemu będziesz mógł nadal wytwarzać energię elektryczną, nie martwiąc się o światowy rynek energii. Może to być nawet korzystne dla Ciebie, każda nadwyżka wytworzonej energii może zostać sprzedana do sieci po zawyżonych cenach! Dajemy ci niezły bonus. Jest to oczywiście dość duża inwestycja początkowa, ale na dłuższą metę pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze!

Jeśli jesteś zainteresowany systemem energii odnawialnej dla swojego domu, TESUP ma kilka świetnych opcji. Jeśli masz ochotę, zajrzyj na stronę sklepu TESUP!