Energetyzujący Światowy Dzień Energii: Zielona przyszłość z 5% rabatem na wszystkie produkty!

Światowy Dzień Energii, obchodzony 22 października każdego roku, jest globalnym świętem poświęconym podnoszeniu świadomości na temat znaczenia energii i promowaniu zrównoważonych rozwiązań energetycznych. Jako wiodący producent przydomowych turbin wiatrowych i paneli słonecznych, jesteśmy dumni, że możemy rozszerzyć nasze wsparcie i uczcić Światowy Dzień Energii specjalną ofertą - 5% rabatem na wszystkie nasze produkty.
Kryzys energetyczny wynikający z wojen
Konflikty i wojny na przestrzeni dziejów, takie jak kryzys na Ukrainie, wojna domowa w Syrii czy wojna domowa w Jemenie, miały znaczący wpływ na globalny krajobraz energetyczny. Konflikty te często zakłócały dostawy energii, powodując kryzysy energetyczne o daleko idących konsekwencjach. Wojny w regionach bogatych w paliwa kopalne, takich jak Bliski Wschód, doprowadziły do niestabilności na rynkach energii, niedoborów dostaw i wahań cen, wpływając na gospodarki na całym świecie. Kryzys energetyczny wynikający z wojen podkreśla znaczenie dywersyfikacji źródeł energii i zmniejszenia zależności od regionów wrażliwych geopolitycznie.
Aby zaradzić słabościom wynikającym z globalnej zależności energetycznej i wyzwaniom środowiskowym związanym z paliwami kopalnymi, konieczne jest zapewnienie niezależności energetycznej. Niezależność tę można osiągnąć poprzez przejście na odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa i słoneczna.
a graph showing global primary energy consumption

Przejście na energię odnawialną
Odnawialne źródła energii odgrywają kluczową rolę w dążeniu do czystszej i bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej.
  • Wzrost energii słonecznej: Instalacje energii słonecznej rosną w imponującym tempie, z ponad 650 gigawatami mocy zainstalowanej na całym świecie do końca 2020 roku.  • Ekspansja energii wiatrowej: Moc elektrowni wiatrowych wzrosła ponad czterokrotnie w ciągu ostatniej dekady, osiągając ponad 700 gigawatów mocy zainstalowanej na całym świecie do końca 2020 roku.  • Globalne zużycie energii: Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), globalne zużycie energii ma wzrosnąć o 28% do 2040 r., co podkreśla potrzebę stosowania zrównoważonych rozwiązań energetycznych.  • Cele w zakresie energii odnawialnej: Wiele krajów wyznaczyło ambitne cele w zakresie energii odnawialnej. Na przykład IEA szacuje, że odnawialne źródła energii, takie jak wiatr i słońce, będą stanowić 30% światowej produkcji energii elektrycznej do 2030 roku.  • Korzyści dla środowiska: Przejście na odnawialne źródła energii może prowadzić do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Według IEA, przejście to może zmniejszyć emisje o ponad 1,3 gigatony rocznie.Redukcja kosztów: Postępy w technologiach energii odnawialnej doprowadziły do znacznego obniżenia kosztów, dzięki czemu źródła te stały się bardziej konkurencyjne ekonomicznie w stosunku do tradycyjnych paliw kopalnych.
Skorzystaj z ekskluzywnej 5% zniżki
Z okazji Światowego Dnia Energii oferujemy 5% zniżki na wszystkie produkty z zakresu energii odnawialnej jako krok w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości. Aby skorzystać z tej ekskluzywnej zniżki, odwiedź naszą stronę produktu i użyj kodu promocyjnego "Energy23" podczas procesu płatności. Ta ograniczona czasowo oferta (20-23 października) jest wyrazem uznania dla naszego zaangażowania w czystszy i bardziej zrównoważony świat.
Skorzystaj z okazji do świętowania Światowego Dnia Energii i zrób znaczący krok w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Razem możemy zasilić czystszy świat, jedno gospodarstwo domowe na raz, i zmniejszyć naszą globalną zależność od paliw kopalnych, co przyczyni się do większego bezpieczeństwa energetycznego i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.