Rekordowa płatność podatku w Niemczech przez TESUP

Podatki to obowiązkowe składki pobierane od osób fizycznych lub korporacji przez jednostkę rządową – lokalną, regionalną lub krajową. Podatki pobierane są przez rządy jako fundusz na roboty publiczne, usługi i funkcjonowanie rządu. Pobrane podatki służą budowie infrastruktury dla kraju. Drogi, telefony, elektryczność i tak dalej są uważane za infrastrukturę.

 

Aby zwiększyć przychody, rządy nakładają opłaty na przedsiębiorstwa. Podatki są głównym źródłem realizacji żądań rządów. Płacąc podatki, biznes w kraju kwitnie. Firmy płacąc podatki odkładają pieniądze na rozwój i działalność gospodarczą na terenie całego kraju. Im więcej podatków się płaci, tym lepsza jest jakość życia ludzi. Jeśli istnieje rynek dla przedsiębiorstw na ich produkty, przedsiębiorstwa będą się rozwijać. Podatki są środkiem podnoszenia poziomu życia w kraju. Im wyższe podatki, tym silniejszy wydaje się poziom konsumpcji.

 

Liczba i wielkość sprzedaży Tesup rośnie z dnia na dzień, w związku z czym rosną również podatki, które płacimy. TESUP osiągnęła rekordową płatność podatku od sprzedaży na rzecz władz niemieckich we wrześniu 2022 r. Mamy nadzieję, że będziemy mieli dostęp do tego rekordu co miesiąc. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy przyczynić się do rozwoju świata, w którym żyjemy.