Το PowerSonic είναι χρήστης #TESUP

Το PowerSonic χρησιμοποιεί ανεμογεννήτριες TESUP Master940 για να φορτίσει τα δοχεία αποθήκευσης των μπαταριών τους.