3 Προϊόντα για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος και παραγωγή καθαρής ενέργειας για το σπίτι

Για να γίνετε παραγωγός και χρήστης πράσινης ενέργειας το μόνο που χρειάζεστε είναι 3 προϊόντα:

Ανεμογεννήτρια - Ελεγκτής φόρτισης 12V ή 24-48V- Inverter (30-600V)

Μπορείτε να αυξήσετε την απόδοση ολόκληρου του συστήματος προσθέτοντας το Flexible Solar Panel . Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια θα αλλάξουν η μία την άλλη κατά τη διάρκεια 24 ωρών και θα λάβετε τη μέγιστη δυνατή ισχύ για την τοποθεσία σας.

Ένα νοικοκυριό με μικρή τουρμπίνα, εγκατεστημένη ηλιακή ενέργεια (προαιρετικά με μπαταρίες) θα μπορούσε πιθανώς να παρέχει όλη τη δική του ισχύ τις περισσότερες φορές και να βοηθήσει στη σταθεροποίηση των εθνικών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας μειώνοντας τις αιχμές και τις χαμηλές τιμές ζήτησης. Μαζί με την αξία της να σταματήσει τη ρύπανση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια αναπόφευκτη πηγή ενέργειας που είναι απαραίτητη για κάθε νοικοκυριό.

AtlasX + Ελεγκτής φόρτισης + Μετατροπέας

Είναι σημαντικό να έχετε κατά νου το αιολικό δυναμικό της τοποθεσίας σας και τις προδιαγραφές της τουρμπίνας πριν επιλέξετε μια τεχνολογία για την οικιακή σας εγκατάσταση.

Με τα προϊόντα TESUP είναι εύκολο να φορτίσετε το ηλεκτρικό σας όχημα και να δημιουργήσετε καθαρή ανανεώσιμη ενέργεια για το σπίτι σας!

#tesup #electronics #renewableenergy #greenenergy #alternativeenergy #windenergy #windpower #windturbines #cleanenergy #cleanenvironment #electricalpower #electric generator #Atlas2 .0 #AtlasX #Master940 #MasterX #Zeus3 .