Από την ακτή στο σπίτι: Πώς η παλιρροιακή ενέργεια μπορεί να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες

Γνωρίζατε ότι η παλιρροιακή ενέργεια είναι μια καθαρή και βιώσιμη πηγή ενέργειας που μπορεί να ωφελήσει τις παράκτιες κοινότητες με διάφορους τρόπους;

Η παλιρροιακή ενέργεια παράγεται από την κίνηση του νερού που προκαλείται από τη βαρυτική έλξη της σελήνης και του ήλιου. Καθώς οι παλίρροιες ανεβαίνουν και πέφτουν, οι τουρμπίνες περιστρέφονται, γεγονός που παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Η παλιρροιακή ενέργεια είναι μια προβλέψιμη πηγή ενέργειας, γεγονός που την καθιστά αξιόπιστη επιλογή για κοινότητες που βασίζονται στην ηλεκτρική ενέργεια.

Ποια είναι λοιπόν τα οφέλη της παλιρροιακής ενέργειας για τις παράκτιες κοινότητες;

Μειωμένες εκπομπές άνθρακα: Η παλιρροιακή ενέργεια είναι μια καθαρή πηγή ενέργειας που δεν παράγει αέρια θερμοκηπίου. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις παράκτιες κοινότητες να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα και να συμβάλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Οικονομική ανάπτυξη: Τα έργα παλιρροιακής ενέργειας μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στην κατασκευή, την κατασκευή και τη λειτουργία εγκαταστάσεων παλιρροιακής ενέργειας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.

Βιώσιμη ανάπτυξη: Η παλιρροιακή ενέργεια είναι μια βιώσιμη πηγή ενέργειας που μπορεί να βοηθήσει τις παράκτιες κοινότητες να μειώσουν την εξάρτησή τους από ορυκτά καύσιμα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος και να εξασφαλίσει ένα καθαρό και υγιές μέλλον για τις μελλοντικές γενιές.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα επιτυχημένων έργων παλιρροϊκής ενέργειας που έχουν ωφελήσει τις παράκτιες κοινότητες:

  • Το MeyGen Tidal Array είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα παλιρροιακής ενέργειας στον κόσμο. Βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της Σκωτίας και άρχισε να παράγει ηλεκτρική ενέργεια το 2016. Το έργο έχει δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και έχει μειώσει τις εκπομπές άνθρακα κατά 100.000 τόνους ετησίως.

  • Το La Rance Tidal Power Plant είναι το πρώτο και μεγαλύτερο παλιρροιακό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στον κόσμο. Βρίσκεται στη Γαλλία και παράγει ηλεκτρική ενέργεια από το 1966. Το εργοστάσιο παρήγαγε πάνω από 20 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που απέτρεψε την εκπομπή άνω των 10 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

 
Infograph της παλιρροιακής ενέργειας παγκοσμίως

Λοιπόν, τι νομίζεις? Είναι η παλιρροιακή ενέργεια μια καλή επιλογή για τις παράκτιες κοινότητες; Πιστεύουμε ότι έχει πολλές δυνατότητες να μας βοηθήσει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και να οικοδομήσουμε ένα καθαρότερο, φωτεινότερο μέλλον. Η αφοσίωση του TESUP στις τοπικές λύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις δυνατότητες της παλιρροιακής ενέργειας να ωφελήσει τις τοπικές οικονομίες και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.