Παρουσιάζοντας την κάθετη ανεμογεννήτρια TESUP V7: Διαμορφώνοντας το μέλλον της αιολικής ενέργειας!