Οι στόχοι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διαμορφώνουν την πορεία μας προς την αειφορία

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως τρόπο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και διασφάλισης ενός βιώσιμου μέλλοντος. Κυβερνήσεις και οργανισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους για την υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προκειμένου να μειώσουν την εξάρτηση από πεπερασμένα ορυκτά καύσιμα.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η ραχοκοκαλιά της ενεργειακής μετάβασης και μια βιώσιμη λύση για το κλίμα. Η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ένας από τους κύριους παράγοντες για τη διατήρηση της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από 1,5°C.

Οι πρόσφατες γεωπολιτικές και σχετικές με το κλίμα εξελίξεις τονίζουν την ανάγκη για δράση για την αύξηση της φιλοδοξίας για ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την επίτευξη κλιματικών στόχων, την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και τη βελτίωση της οικονομικής προσιτότητας, καθώς και για τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή ενέργεια.

Οι στόχοι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνήθως περιλαμβάνουν ένα ποσοστό της συνολικής παραγωγής ενέργειας που θα πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Η ΕΕ είχε στόχο να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20%, να αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τουλάχιστον 20% της κατανάλωσης και να επιτύχει εξοικονόμηση ενέργειας 20% ή περισσότερο έως το 2022. Ο στόχος επιτεύχθηκε με μερίδιο 22% στο ακαθάριστο τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Οι νέοι στόχοι είναι να τεθεί το 32% της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να γίνει μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2030.

Αυτοί οι στόχοι είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση των επενδύσεων και της καινοτομίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συμβάλλουν επίσης στην παροχή βεβαιότητας για τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και τους καταναλωτές σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας.

Γνωρίζοντας ότι ο ενεργειακός τομέας ευθύνεται για περισσότερο από το 75% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ, η αύξηση του μεριδίου της ανανεώσιμης ενέργειας στους διάφορους τομείς της οικονομίας αποτελεί επομένως βασικό δομικό στοιχείο για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της ΕΕ.

Ως μια βαθιά εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η TESUP έχει δεσμευτεί να επιτύχει αυτόν τον στόχο: να είναι σε κάθε νοικοκυριό. Το μέλλον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι λαμπρό και αναπτυσσόμενο. Κατασκευάζουμε αγαθά για να αυξήσουμε σημαντικά την απόδοση και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μέσω των συνεχών επενδύσεων και της καινοτομίας, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αποτελέσουν βασικό στήριγμα του παγκόσμιου ενεργειακού μείγματος και θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και δίκαιου κόσμου.