Νότια Αφρική, η εταιρεία Coastline Solar είναι χρήστης Tesup!
Η Coastline Solar εξυπηρετεί πελάτες σε όλη τη χώρα. Χρησιμοποιούν προϊόντα που έχουν περάσει αυστηρές δοκιμές για να εξασφαλίσουν μακροχρόνια, οικονομικά αποδοτικά ταξίδια με ηλιακή ενέργεια. Παρέχουν ένα ευρύ φάσμα συστημάτων LED και ηλιακών συστημάτων.

Αλλά και αυτοί χρειάζονται την υποστήριξη της Tesap! Θα χρησιμοποιήσουν το ισχυρό μας προϊόν Atlas 2.0 Wind Turbine!