Πολύ απλά: περιορισμός εξαγωγής SMA ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό του ρεύματος!

Με τον περιορισμό εξαγωγών SMA της TESUP, ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό του ρεύματος με μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση χωρίς το επιπλέον κόστος της αναβάθμισης της υποδομής του δικτύου.