Η Telus Corporation είναι χρήστης του TESUP!

Είναι μια καναδική εθνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών που παρέχει ένα ευρύ φάσμα τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως πρόσβαση στο Διαδίκτυο, φωνή, ψυχαγωγία, υγειονομική περίθαλψη, βίντεο και τηλεόραση IPTV.

Μια τέτοια δροσερή εταιρεία είναι φίλος της TESUP και το προϊόν μας Master 940 Wind Turbine θα λειτουργεί στο Κεμπέκ!

#tesup #electronics #canada #quebec #wind #turbine #power #solar #energy #clean #vironment #technologies #high #quality