Η Ολλανδική εταιρεία Ecodigma συνεργάζεται με την TESUP
Ecodigma - βιώσιμες λύσεις.

Και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε αυτές τις λύσεις! Επειδή το TESUP είναι η υψηλή τεχνολογία, η ποιότητα και η πορεία προς ένα καθαρό μέλλον.

Η Ecodigma θα χρησιμοποιήσει τα σούπερ προϊόντα μας: τις ανεμογεννήτριες Atlas 2.0 και Zeus 3.0! Συνολική ισχύς και υποστήριξη.

Μεγάλη συνεργασία!