Εταιρική Υπευθυνότητα στην TESUP

Σε μια εποχή όπου η εταιρική κοινωνική ευθύνη γίνεται ολοένα και πιο σημαντική, η TESUP ξεχωρίζει ως φωτεινό παράδειγμα εταιρείας που τοποθετεί τη βελτίωση της κοινωνίας και του περιβάλλοντος στον πυρήνα των επιχειρηματικών της πρακτικών. Η δέσμευση της TESUP για την εταιρική κοινωνική ευθύνη επεκτείνεται σε διάφορες πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της παροχής βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, της υποστήριξης αθλητικών ακαδημιών και της προώθησης έργων βιωσιμότητας στην Αφρική. Με έμφαση στη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και την καινοτομία, το TESUP συμβάλλει ενεργά σε ένα πιο πράσινο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον.

 
 

Υποστήριξη της UNICEF: Βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Η δέσμευση της TESUP για την εταιρική κοινωνική ευθύνη εκτείνεται πέρα ​​από την εκπαίδευση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υποστηρίζουμε ενεργά το έργο της UNICEF σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε ανθρωπιστικά πλαίσια παγκοσμίως. Με επίκεντρο τα παιδιά που πλήττονται περισσότερο από συγκρούσεις και καταστροφές, στοχεύουμε να παρέχουμε σωτήρια υποστήριξη κατά τη διάρκεια και κρίσεων. Υποστηρίζοντας τη UNICEF, αποδεικνύουμε την αφοσίωσή μας στη βοήθεια των πιο ευάλωτων παιδιών σε όλο τον κόσμο.

 

Ενδυνάμωση των παιδιών: Εκπαίδευση και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Ως TESUP, αναγνωρίζουμε ότι η εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση των αξιών τους και την έμπνευσή τους να κάνουν βιώσιμες επιλογές. Χρηματοδοτώντας έργα κοινωνικής ευθύνης και παρέχοντας ηλιακούς συλλέκτες σε σχολεία όπως το Vineyard School στην Αγγλία, προσφέρουμε πρακτικές εμπειρίες και δείχνουμε στα παιδιά τα οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επενδύοντας στην εκπαίδευση των παιδιών, το TESUP καλλιεργεί μια γενιά που εκτιμά και συμμετέχει ενεργά στη μετάβαση σε καθαρότερες πηγές ενέργειας. Κατανοούμε επίσης τη σημασία του αθλητισμού στην ανάπτυξη των νέων. Υποστηρίζοντας την Kerem Gonlum Basketball Academy στο Λονδίνο, η TESUP επενδύει στο μέλλον του αθλητισμού και καλλιεργεί τα ταλέντα των νεαρών αθλητών. Μέσω αυτής της συνεργασίας, δείχνουμε τη δέσμευσή μας για την ενδυνάμωση της νεολαίας και την προώθηση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας μέσω του αθλητισμού.

Ενίσχυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Παροχή ανεμογεννητριών σε σεισμικές ζώνες

Το TESUP υπερβαίνει τις οικονομικές συνεισφορές και επεκτείνει τη στήριξη σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Παρέχοντας ανεμογεννήτριες σε σεισμικές ζώνες, βοηθάμε στην αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών και διευκολύνουμε μια πιο πράσινη διαδικασία ανάκαμψης. Αυτή η πρωτοβουλία δείχνει τη δέσμευσή μας να χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να βοηθήσουμε τις κοινότητες που έχουν ανάγκη.

Πρωτοβουλίες βιωσιμότητας: Από την παραγωγή στη συσκευασία

 

Στην TESUP, ακολουθούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εταιρική βιωσιμότητα στο πλαίσιο των δικών της δραστηριοτήτων. Προσπαθούμε ενεργά να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις μέσω διαφόρων βιώσιμων πρακτικών. Αποφεύγουμε τα μη ανακυκλώσιμα υλικά στην παραγωγή και τη συσκευασία του, επιλέγοντας κουτιά από κόντρα πλακέ αντί για χάρτινα. Αυτή η επιλογή όχι μόνο μειώνει τα απόβλητα αλλά παρέχει επίσης στους πελάτες επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις αποθήκευσης. Επιπλέον, η απόφασή μας να ψηφιοποιήσουμε τα εγχειρίδια χρήστη μέσω κωδικών QR μειώνει την κατανάλωση χαρτιού και συμβάλλει στην καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών.

Εσωτερική Ευαισθητοποίηση και Δράσεις Αειφορίας

Καταλαβαίνουμε ότι το εταιρικό ξεκινά από μέσα. Εκπαιδεύουμε ενεργά και ενθαρρύνουμε το προσωπικό μας να υιοθετήσει βιώσιμες πρακτικές στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Με την προώθηση της βιωσιμότητας ως τρόπου ζωής, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα περιβαλλοντικής συνείδησης μεταξύ των εργαζομένων μας.

Green Operations: Εργαζόμαστε για 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Δεσμευόμαστε να συζητήσουμε όταν πρόκειται για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι το τέλος του 2024, σχεδιάζουμε να γίνουμε 100% ανεξάρτητοι, διασφαλίζοντας ότι τα εργαστήρια και οι λειτουργίες μας τροφοδοτούνται αποκλειστικά από πράσινες πηγές ενέργειας. Αυτός ο φιλόδοξος στόχος δείχνει την αφοσίωση της TESUP να δίνει το παράδειγμα και να οδηγεί τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.

Η δέσμευση της TESUP για την εταιρική ευθύνη θέτει ένα αξιέπαινο πρότυπο για τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Μέσω της εστίασής μας στην εκπαίδευση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την υποστήριξη ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, τη βοήθεια σε περιοχές που επλήγησαν από καταστροφές και τις εσωτερικές πρακτικές βιωσιμότητας, το TESUP επιδεικνύει την αποφασιστικότητά του να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον. Με την ενδυνάμωση των παιδιών, την υποστήριξη βιώσιμων έργων και την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το TESUP διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση ενός πιο πράσινου, πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους.