Αιολική και Ηλιακή Ενέργεια από Κόστος Παραγωγής για Έργα ΕΚΕ
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Έως τον Ιανουάριο του 2023

Σε όλο τον κόσμο; επιχειρήσεις, νοικοκυριά, κυβερνήσεις και οργανισμοί αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές για να τροφοδοτήσουν την αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια χωρίς να την βλάψουν. Το TESUP υποστηρίζει τα Πράσινη Ενέργεια Projects με την ευκαιρία να παρέχει σε σχολεία, νοσοκομεία, νοικοκυριά και ανθρώπους που ζουν σε περιοχές χωρίς ηλεκτρική ενέργεια τα προϊόντα ανανεώσιμης ενέργειας της TESUP. Τα προϊόντα της TESUP έχουν τις καλύτερες τιμές, καλή απόδοση και διαχρονικό σχεδιασμό.

Σήμερα, οι εταιρείες που υποστηρίζουν περήφανα τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, η TESUP τους προσφέρει να χρησιμοποιήσουν τις ανεμογεννήτριες και τους εύκαμπτους ηλιακούς συλλέκτες μας από το κόστος κατασκευής για να χρησιμοποιηθούν στα έργα ΕΚΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δεχόμαστε τα αιτήματα και παραδίδουμε αγαθά σε όλο τον κόσμο!