Zero Emissions Day: een dag om rustig te ademen

Ben jij klaar om Zero Emissions Day te vieren? Dit jaar is het op 21 september en het is een kans voor ons om allemaal ons steentje bij te dragen om onze impact op de planeet te verminderen. En op deze speciale dag helpen we de klimaatverandering te vertragen en bieden we 10% korting bij het afrekenen met de code “ ZERO10 ” op duurzame energieproducten van 21 tot 25 september !

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds duidelijker. Het belang van het ondernemen van actie om onze ecologische voetafdruk te verkleinen kan niet genoeg worden benadrukt. Begrippen als ‘netto nulemissies’ en ‘koolstofneutraliteit’ hebben aan bekendheid gewonnen en duiden op een mondiale inzet om de klimaatcrisis aan te pakken. Laten we eens kijken naar wat Zero Emissions Day betekent, wat de betekenis ervan is en hoe individuen en bedrijven kunnen bijdragen aan een schonere en groenere planeet.

Wat is Net Zero Emissions?

Netto-nul-emissies verwijzen naar het evenwicht dat wordt bereikt wanneer de hoeveelheid broeikasgassen die in de atmosfeer wordt uitgestoten, wordt gecompenseerd door een gelijkwaardige hoeveelheid die wordt verwijderd. Dit delicate evenwicht is van cruciaal belang voor de bestrijding van de opwarming van de aarde en de daarmee samenhangende gevolgen. Visualiseer het als een badkuip: door de kraan open te draaien en tegelijkertijd aan de aftapplug te trekken, stroomt het water met dezelfde snelheid in en uit, waardoor er een netto nulbalans ontstaat. Het bereiken van een netto nuluitstoot is een van de belangrijkste doelstellingen in de strijd tegen de klimaatverandering.

grafiek van het energieverbruik per sector

Differentiëren van koolstofneutraliteit

Hoewel ze vaak door elkaar worden gebruikt, hebben ‘koolstofneutraal’ en ‘netto nulemissies’ genuanceerde verschillen. Koolstofneutraliteit richt zich primair op het compenseren van de uitstoot van kooldioxide (CO2), het bekendste broeikasgas. Een alomvattende aanpak vereist echter dat ook andere krachtige broeikasgassen, zoals methaan, distikstofoxide, zwaveldioxide en fluorkoolwaterstoffen, worden aangepakt. Dit onderscheid onderstreept de noodzaak om het bredere spectrum van emissies in overweging te nemen om een ​​bewoonbare aarde voor toekomstige generaties te garanderen.

De oorsprong van Zero Emissions Day
Zero Emissions Day herinnert ons aan de verscheidenheid aan broeikasgassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde en moedigt actieve betrokkenheid bij inspanningen om de emissies terug te dringen aan. De opening Zero Emissions Day vond plaats in 2008 in Nova Scotia, Canada. Sindsdien wordt het gesteund door de Climate Leadership Coalition (CLC), Europa's grootste non-profit klimaatbedrijvennetwerk. De dag belicht het belang van collectieve actie en individuele keuzes bij het terugdringen van de uitstoot.
een infografiek met de uitsplitsing van de uitstoot van broeikasgassen naar type
Krijg een speciale korting bij TESUP

Als prominent figuur in de duurzame energiesector erkent TESUP het belang van Zero Emissions Day en onderneemt het stappen om individuen en bedrijven in staat te stellen een positieve impact te maken. Van 21 tot 25 september voert TESUP een campagne die 10% korting biedt op al haar producten. Dit initiatief stelt individuen in staat tastbare stappen te zetten in de richting van een netto nulemissie, en zo bij te dragen aan een schonere en groenere planeet.

Zero Emissions Day is een kleine stap richting een duurzamere toekomst. Door op deze dag actie te ondernemen, kunnen we de wereld laten zien dat we ons inzetten voor het verminderen van onze impact op de planeet.

Vier samen met ons Zero Emissions Day en laten we een verschil maken!