Voorkom elektriciteitsproblemen met een TESUP-turbine

Woningen en bedrijven in heel China hebben te maken gehad met stroomstoringen. De afhankelijkheid van het nationale energienetwerk van steenkool heeft ertoe geleid dat de overheid moeite heeft om de stroomschommelingen bij te houden. Dit is meestal het geval tijdens energiepiekperioden, maar dit jaar was dit vooral problematisch omdat China zijn algehele vervuilingsniveau wil terugdringen.

Dit probleem zou zich naar andere landen kunnen verspreiden. Als het land snel aan de doelstellingen voor koolstofreductie moet voldoen, worden oude elektriciteitscentrales snel vervangen door nieuwere, schonere technologieën. Hierdoor kunnen gaten in het elektriciteitsnet ontstaan ​​die kunnen leiden tot het soort tekorten dat China momenteel ervaart.

Neem uw elektriciteitsopwekking in eigen hand! Door thuis stroomopwekking in uw huis te installeren, kunt u over een persoonlijke elektriciteitsvoorziening beschikken, zelfs als het elektriciteitsnet uitvalt. Een TESUP windturbine- of zonnepanelensysteem is een geweldige manier om dit voor uw huis of bedrijf te bereiken!