Groei van hernieuwbare energiebronnen via overheidsregelingen

De wereld heeft dringend behoefte aan het omzetten van de overgrote meerderheid van haar energiebronnen in de nabije toekomst naar niet-koolstofuitstotende bronnen. Hernieuwbare energiebronnen zijn hiervoor de meest ideale bron, omdat ze tijdens hun werking geen kooldioxide produceren. Het is dus goed om te zien dat sommige regeringen het gebruik van hernieuwbare energiebronnen aanmoedigen door hun bevolking financiële prikkels en hulp te bieden. Een zeer recent voorbeeld van dit soort prikkels zijn de nieuwe belastingmaatregelen voor hernieuwbare energie die door de regering van het Verenigd Koninkrijk zijn ingevoerd. Dit heeft geleid tot de afschaffing van de 5 procent Belasting Toegevoegde Waarde (btw) die momenteel wordt geheven op huiseigenaren die zonnepanelen, isolatie of warmtepompen in hun huizen willen installeren.

Verbeteringen van de Britse regering

Dit is een geweldige zet van de Britse regering, omdat het de groei in de duurzame energiesector stimuleert en de energiekosten verlaagt. Dit is momenteel een controversieel onderwerp in het land vanwege de snel stijgende prijzen als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende gevolgen van de oliemarkt. Helaas is deze maatregel niet permanent. De maatregel geldt voor een periode van vijf jaar, van april 2022 tot en met april 2027. Dus als u een inwoner van Groot-Brittannië bent, is het misschien tijd om te investeren in het energiezuiniger maken van uw huis voordat dit belastingvoordeel afloopt!

Dit is de nieuwste financiële steun van de Britse regering aan duurzame energiepraktijken en energie-efficiëntie. Vorig jaar kondigde de Britse premier Boris Johnson aan dat Britse huiseigenaren in aanmerking zouden komen voor een subsidie ​​van £ 5.000 als ze een warmtepomp in hun huis zouden installeren. De installatie van een warmtepomp is een goede manier om uw huis energiezuiniger te maken bij het verwarmen en koelen, vergeleken met de traditionele centrale verwarming die u in heel Groot-Brittannië ziet. Helaas ligt de totale prijs van warmtepompen rond de £15.000 tot £20.000: een behoorlijk hoge prijs voor de gerealiseerde besparingen.

Een voorbeeld van een residentiële warmtepomp. Houd deze in de gaten, er zullen er in de nabije toekomst waarschijnlijk nog een paar volgen!

Installatie kosten

Uit onderzoek is gebleken dat het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een huis een veel goedkoper alternatief is dan het plaatsen van een warmtepomp. Uiteraard zou het ideaal zijn om beide oplossingen te installeren, maar als je de installatiekosten evalueert met de bespaarde/opgewekte energie, hebben zonnepanelen een veel kortere terugverdientijd. Er wordt ook geschat dat zonnepanelen maar liefst 14 procent toevoegen aan de waarde van een huis, vergeleken met een huis zonder zonnepanelen. Helaas bestaan ​​er, omdat binnenlandse windturbines een relatief nieuwe technologie zijn, geen dergelijke studies waarin binnenlandse windturbines worden geëvalueerd.

Regeringen benadert naar aanmoedigen hernieuwbaar energie gebruik

VS

Voor een ander voorbeeld van wetgeving die de adoptie van hernieuwbare energie aanmoedigt, kijken we naar de Verenigde Staten van Amerika. Wetgeving op staatsniveau schrijft voor dat een bepaald percentage van de energieopwekking van elektriciteitsbedrijven op hernieuwbare wijze moet worden opgewekt. Dit varieert van staat tot staat, waarbij sommigen zich houden aan het 'standaard'-percentage van de overheid, terwijl anderen hun eigen, ambitieuzere streefpercentages vaststellen. Dit soort beleid is een geweldige manier om bedrijven te dwingen te investeren in de ontwikkeling van hernieuwbare technologie, door het broodnodige kapitaal in de technologie te injecteren en deze voor iedereen te ontwikkelen.

 

Een selectie van staten en of ze hoger mikken dan het gegeven standaard percentage hernieuwbare elektriciteit

Duitsland

Historisch gezien was Duitsland sterk afhankelijk van door steenkool opgewekte energie en was het jarenlang afhankelijk van de elektriciteitsbron om het land van stroom te voorzien. Het is duidelijk dat dit niet ideaal is voor de Duitse omgeving. Onder een coalitie van centrumlinkse en Groene Partij-regeringen werd in het jaar 2000 een nieuw wetsvoorstel met de naam 'Renewable Energy Sources Act' in wet aangenomen. Dit wetsvoorstel heeft sindsdien geholpen de energiesector van Duitsland vorm te geven en heeft de duurzame energiesector aangemoedigd om te groeien. Het beleid is minder gericht op lokale energieopwekking en meer op energieleveranciers.

Het wetsvoorstel betreft een 'feed-in'-tarief voor energieleveranciers die hernieuwbare energiebronnen gebruiken om elektriciteit op te wekken. Het tarief zorgt ervoor dat de prijs waarbij de uit hernieuwbare bronnen opgewekte elektriciteit niet onder een bepaald niveau komt. De daaropvolgende regering ging nog een stap verder en beloofde een ‘Energiewende’, een energietransitie die hoopt in 2020 35% hernieuwbare energie op te wekken en 80% in 2050. Dit is een geweldig doel om te bereiken, het is geweldig om te zien dat een land zo toegewijd is aan schone energie. energievoorziening! Het is niet alleen goed vanuit het oogpunt van schone energie, maar heeft ook veel banen in en door Duitsland gecreëerd. Waarom sluit u zich niet aan bij Duitsland in zijn duurzame energie-boost door naar enkele TESUP-turbines te kijken, als u natuurlijk geïnteresseerd bent!