TESUP, 60 MW kurulu güç planıyla yeni bir güneş enerjisi santrali kuruyor!

TESUP'un planı, Tesup (gökyüzü, gök gürültüsü ve fırtına tanrısı) heykelinin bulunduğu yere yakın araziye 60 MW'lık (40+20*) bir güneş enerjisi çiftliği inşa etmek!

TESUP son 2 yıldır çeşitli ülkelerde güneş enerjisi ihalelerine yatırım yapıyor. Ve bugün önemli bir güneş enerjisi ihalesine katıldığımızı ve kazandığımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz. Hedefimiz sadece o güneş çiftliği alanında 3 yıl içinde 60 MW kurulu güce ulaşmak.
Önemli bir tesadüf ise Hitit Fırtına Tanrısı Teşup heykelinin ilk kez güneş enerjisi santralimizi kuracağımız araziye çok yakın bir bölgede bulunmasıdır. Bildiğiniz gibi şirket ismimizi Hitit Fırtına Tanrısı Teşup'tan esinlenerek almıştır ve bu güzel tesadüfe "kader" diyebiliriz.
Toplam arazi alanı 475.000 m2 (5.112.857 ft2) olup, alanın büyük bir kısmını 3 aşamalı yaklaşımla değerlendirerek büyük bir güneş enerjisi çiftliği oluşturmayı planlıyoruz. İlk etapta 5 MW kurulu gücün 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması ve arazinin kalan kısmının güneş enerjisi santralimizin ek bölümleri için hazırlanması planlanıyor. İkinci ve üçüncü fazların ise sırasıyla 40 MW ve 60 MW* kapasitelere ulaşması planlanarak daha büyük bir alana yayılması planlanıyor. Hedefimiz 60 MW'lık güneş santralini 3 yılda bitirmek.
TESUP, yalnızca kendi üretim enerjisinin üretimi ve hükümetlere elektrik üretimi ile destek sağlamak için değil, aynı zamanda çevreye ve topluma birçok fayda sağlamak için güneş enerjisi çiftliklerine yatırım yapmaktadır. Güneş enerjisi çiftliklerinin inşa edildiği arazi, hayvanlar ve bitkiler için daha iyi bir yaşam alanı sağlayabilir. Bölgedeki karbon emisyonlarını azaltır ve çevreye zarar vermeyen temiz enerji üretirler. Hiçbir zararlı atmosferik deşarj yapmazlar. Güneş enerjisi de toprağı veya suyu kirletmez. Petrol gibi yenilenemeyen yakıtlar bazen sızıyor veya dökülüyor. Bu, toprağı, bitki örtüsünü ve hayvan popülasyonlarını etkili bir şekilde etkiler. Güneş enerjisi çiftlikleri veya PV panelleri asla böyle bir zararla bağlantılı değildir. Güneş enerjisi santrallerinin bakımı da çok az oluyor, modüller gittiğinde yapacak başka pek bir şey kalmıyor. Mahsul veya hayvancılıkla uğraşan bir çiftçi, yoğun işlerin olmadığı bir günün hayalini kurabilir.

Dahası, ABD Enerji Bakanlığı'nın Argonne Ulusal Laboratuvarı gibi yerlerde güneş enerjisi çiftliklerinin 'tozlayıcı dostu' olduğunu gösteren birkaç çalışma var. Bu terim, bir güneş enerjisi çiftliğinde mevcut ortamın tozlayıcılar için ideal olduğunu ima eder. Kuşlar ve özellikle bal arıları gibi, herbisitlerin yerel olarak biçilmesi ve yayılması, çok çeşitli çiçeklerin gelişimini arttırdığı için. Böylece organik çeşitlilik artıyor.

Dolayısıyla güneş enerjisi çiftlikleri, elektrik üretiminin yanı sıra çok sayıda tarımsal ve çevresel avantaja da sahip olabilir. TESUP olarak güneş enerjisi santrali yatırımlarımızla çevreye ve topluma katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.
*Toplam güneş enerjisi santralinin 20 MW'lık kısmı daha fazla proje geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için teklif edilmiştir.