TESUPta Kurumsal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluğun giderek önem kazandığı bir çağda TESUP, toplumun ve çevrenin iyileştirilmesini iş uygulamalarının merkezine koyan bir şirketin parlak bir örneği olarak öne çıkıyor. TESUP'un kurumsal sosyal sorumluluğa olan bağlılığı, acil durumlarda yardım sağlamak, spor akademilerini desteklemek ve Afrika'da sürdürülebilirlik projelerini desteklemek de dahil olmak üzere dünya çapındaki çeşitli girişimleri kapsamaktadır. Sürdürülebilirlik, eğitim ve inovasyona odaklanan TESUP, daha yeşil ve daha kapsayıcı bir geleceğe aktif olarak katkıda bulunuyor.

 
 

UNICEF'e Destek: Acil Durumlarda Yardım

 

TESUP'un kurumsal sosyal sorumluluğa olan bağlılığı yenilenebilir enerji eğitiminin ötesine uzanmaktadır. UNICEF'in dünya çapında acil durumlarda ve insani yardım bağlamındaki çalışmalarını aktif olarak destekliyoruz. Çatışmalardan ve afetlerden en çok etkilenen çocuklara odaklanarak kriz anlarında hayat kurtarıcı destek sağlamayı hedefliyoruz. UNICEF'i destekleyerek dünya genelinde en güç durumdaki çocuklara yardım etme konusundaki kararlılığımızı gösteriyoruz.

 

Çocukları Güçlendirmek: Eğitim ve Yenilenebilir Enerji

 

TESUP olarak çocukları yenilenebilir enerji konusunda eğitmenin, onların değerlerini şekillendirmek ve onları sürdürülebilir seçimler yapmaya teşvik etmek açısından çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Sosyal sorumluluk projelerini finanse ederek ve İngiltere'deki Vineyard School gibi okullara güneş panelleri sağlayarak uygulamalı deneyimler sunuyor ve çocuklara yenilenebilir enerjinin faydalarını gösteriyoruz. TESUP, çocukların eğitimine yatırım yaparak, daha temiz enerji kaynaklarına geçişe değer veren ve bu geçişe aktif olarak katılan bir nesil yetiştiriyor. Genç bireylerin gelişiminde sporun önemini de anlıyoruz. TESUP, Londra'daki Kerem Gönlüm Basketbol Akademisi'ne destek vererek sporun geleceğine yatırım yapıyor ve genç sporcuların yeteneklerini yetiştiriyor. Bu ortaklık aracılığıyla gençleri güçlendirmeye ve spor yoluyla fiziksel ve zihinsel refahı artırmaya olan bağlılığımızı gösteriyoruz.

Yenilenebilir Enerji Yardımı: Deprem bölgelerinde rüzgar türbinlerinin sağlanması

TESUP, finansal katkıların ötesine geçerek doğal afetlerden etkilenen bölgelere destek vermektedir. Deprem bölgelerine rüzgar türbinleri sağlayarak enerji altyapısının restorasyonuna yardımcı oluyoruz ve daha yeşil bir iyileşme sürecini kolaylaştırıyoruz. Bu girişim, yenilenebilir enerji alanındaki uzmanlığını ihtiyaç sahibi topluluklara yardım etmek için kullanma konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor.

Sürdürülebilirlik Girişimleri: Üretimden Paketlemeye

 

TESUP'ta kurumsal sürdürülebilirliğe kendi operasyonlarında kapsamlı bir yaklaşım benimsiyoruz. Çeşitli sürdürülebilir uygulamalarla çevresel etkimizi en aza indirmeye aktif olarak çalışıyoruz. Üretiminde ve ambalajında ​​geri dönüştürülemeyen malzemelerden kaçınıyor, kağıt kutular yerine kontrplak kutuları tercih ediyoruz. Bu seçim yalnızca israfı azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilere yeniden kullanılabilir depolama çözümleri de sağlıyor. Ayrıca kullanım kılavuzlarını QR kodlarla dijitalleştirme kararımız, kağıt tüketimini azaltarak ormansızlaşmayla mücadeleye katkı sağlıyor.

Şirket İçi Sürdürülebilirlik Farkındalığı ve Aksiyonlar

Kurumsallığın içeriden başladığını biliyoruz. Çalışanlarımızı kişisel ve mesleki yaşamlarında sürdürülebilir uygulamaları benimsemeleri konusunda aktif olarak eğitiyor ve teşvik ediyoruz. Sürdürülebilirliği bir yaşam biçimi haline getirerek çalışanlarımız arasında çevre bilinci kültürü yaratmayı hedefliyoruz.

Yeşil Operasyonlar: %100 yenilenebilir enerjiye yönelik çalışmalar

Yenilenebilir enerji söz konusu olduğunda sözün arkasında durmaya kararlıyız. 2024 yılı sonuna kadar %100 bağımsız olmayı, atölyelerimizin ve operasyonlarımızın yalnızca yeşil enerji kaynaklarından beslenmesini sağlamayı planlıyoruz. Bu iddialı hedef, TESUP'un örnek olarak liderlik etme ve temiz enerjiye geçişi yönlendirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

TESUP'un kurumsal sorumluluğa olan bağlılığı, dünya çapındaki işletmeler için övgüye değer bir standart belirliyor. TESUP, yenilenebilir enerji eğitimine, insani girişimlere verilen desteğe, afetlerden etkilenen bölgelere yardıma ve şirket içi sürdürülebilirlik uygulamalarına odaklanarak toplum ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratma kararlılığını ortaya koyuyor. TESUP, çocukları güçlendirerek, sürdürülebilir projeleri destekleyerek ve yenilenebilir enerji sektöründe inovasyonu teşvik ederek herkes için daha yeşil, daha sürdürülebilir bir geleceğin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynuyor.