Yritysvastuu TESUPissa

Aikakaudella, jolloin yritysten yhteiskuntavastuun merkitys kasvaa, TESUP erottuu loistavana esimerkkinä yrityksestä, joka asettaa yhteiskunnan ja ympäristön parantamisen toimintatapojensa ytimeen. TESUPin sitoutuminen yritysten yhteiskuntavastuuseen ulottuu erilaisiin hankkeisiin ympäri maailmaa, mukaan lukien avun antaminen hätätilanteissa, urheiluakatemioiden tukeminen ja kestävän kehityksen hankkeiden ajaminen Afrikassa. TESUP keskittyy kestävään kehitykseen, koulutukseen ja innovaatioihin ja edistää aktiivisesti vihreämpää ja osallistavampaa tulevaisuutta.

 
 

UNICEFin tukeminen: Apu hätätilanteissa

 

TESUPin sitoutuminen yritysten yhteiskuntavastuuseen ulottuu uusiutuvan energian koulutusta pidemmälle. Tuemme aktiivisesti UNICEFin työtä hätätilanteissa ja humanitaarisissa tilanteissa maailmanlaajuisesti. Keskitymme lapsiin, jotka kärsivät eniten konflikteista ja katastrofeista, ja pyrimme tarjoamaan hengenpelastavaa tukea kriisien ja kriisien aikana. Tukemalla UNICEFiä osoitamme omistautumisemme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten auttamiseen ympäri maailmaa.

 

Lasten voimaannuttaminen: koulutus ja uusiutuva energia

 

TESUPina tunnistamme, että lasten kouluttaminen uusiutuvasta energiasta on ratkaisevan tärkeää heidän arvojensa muovaamisessa ja innostamisessa kestäviin valintoihin. Rahoittamalla sosiaalisen vastuun hankkeita ja tarjoamalla aurinkopaneeleja kouluille, kuten Vineyard Schoolille Englannissa, tarjoamme käytännön kokemuksia ja näytämme lapsille uusiutuvan energian hyödyt. Panostamalla lasten koulutukseen TESUP kasvattaa sukupolvea, joka arvostaa ja osallistuu aktiivisesti siirtymiseen puhtaampiin energialähteisiin. Ymmärrämme myös urheilun merkityksen nuorten kehityksessä. Tukemalla Lontoon Kerem Gonlum Basketball Academyä TESUP investoi urheilun tulevaisuuteen ja nuorten urheilijoiden kykyjen vaalimiseen. Tällä kumppanuudella osoitamme sitoutumisemme nuorten voimaannuttamiseen sekä fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseen urheilun avulla.

Uusiutuvan energian tuki: Tuuliturbiinien toimittaminen maanjäristysvyöhykkeille

TESUP ylittää taloudellisen tuen ja laajentaa tukea luonnonkatastrofien kärsimille alueille. Tarjoamalla tuulivoimaloita maanjäristysalueille autamme energiainfrastruktuurin kunnostamisessa ja helpotamme vihreämpää palautumisprosessia. Tämä aloite osoittaa sitoutumisemme käyttää uusiutuvan energian asiantuntemustamme auttamaan sitä tarvitsevia yhteisöjä.

Kestävän kehityksen aloitteet: tuotannosta pakkaamiseen

 

TESUPilla otamme kokonaisvaltaisen lähestymistavan yrityksen kestävään kehitykseen sen omassa toiminnassa. Pyrimme aktiivisesti minimoimaan ympäristövaikutuksiamme erilaisilla kestävillä käytännöillä. Vältämme kierrättämättömiä materiaaleja sen tuotannossa ja pakkaamisessa ja valitsemme vanerilaatikot paperilaatikoiden sijaan. Tämä valinta ei ainoastaan ​​vähennä jätettä, vaan tarjoaa asiakkaille myös uudelleenkäytettäviä säilytysratkaisuja. Lisäksi päätöksemme digitalisoida käyttöohjeet QR-koodien avulla vähentää paperin kulutusta ja edistää metsäkadon torjuntaa.

Sisäinen kestävän kehityksen tietoisuus ja toimet

Ymmärrämme, että yritys alkaa sisältä. Koulutamme ja kannustamme henkilöstöämme aktiivisesti omaksumaan kestäviä käytäntöjä henkilökohtaisessa ja työelämässä. Edistämällä kestävää kehitystä elämäntapana pyrimme luomaan ympäristötietoisuuden kulttuuria työntekijöidemme keskuuteen.

Vihreät toiminnot: Työskentely kohti 100 % uusiutuvaa energiaa

Olemme sitoutuneet puhumaan uusiutuvan energian suhteen. Vuoden 2024 loppuun mennessä aiomme tulla 100-prosenttisesti itsenäisiksi varmistaen, että työpajamme ja toimintamme saavat voimansa pelkästään vihreistä energialähteistä. Tämä kunnianhimoinen tavoite on osoitus TESUPin omistautumisesta esimerkkinä ja siirtymisen edistämiseen puhtaaseen energiaan.

TESUPin sitoutuminen yritysvastuuseen asettaa kiitettävän standardin yrityksille kaikkialla maailmassa. Keskitymällä uusiutuvan energian koulutukseen, tukemalla humanitaarisia aloitteita, antamalla apua katastrofialueilla sekä sisäisillä kestävän kehityksen käytännöillä TESUP osoittaa päättäväisyytensä vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön. Valmentamalla lapsia, tukemalla kestäviä hankkeita ja edistämällä innovaatioita uusiutuvan energian alalla TESUPilla on keskeinen rooli vihreämmän ja kestävämmän tulevaisuuden luomisessa kaikille.