Цілі щодо відновлюваної енергетики формують наш шлях до сталого розвитку

В останні роки зростає інтерес до відновлюваних джерел енергії як способу боротьби зі зміною клімату та забезпечення сталого майбутнього. Уряди та організації в усьому світі поставили перед собою амбітні цілі щодо впровадження відновлюваних джерел енергії, щоб зменшити залежність від обмеженого викопного палива.

Відновлювані джерела енергії є основою енергетичного переходу та життєздатним кліматичним рішенням. Розгортання відновлюваної енергетики є одним із головних факторів утримання підвищення середньої глобальної температури нижче 1,5°C.

Останні геополітичні та кліматичні події підкреслюють необхідність дій, спрямованих на посилення амбіцій щодо використання відновлюваної енергії для досягнення кліматичних цілей, підвищення енергетичної безпеки та підвищення доступності, а також для забезпечення універсального доступу до надійної та доступної енергії.

Цільові показники щодо відновлюваної енергетики зазвичай включають відсоток загального виробництва енергії, який має надходити з відновлюваних джерел протягом певного періоду часу. ЄС мав на меті скоротити викиди парникових газів щонайменше на 20%, збільшити частку відновлюваної енергії щонайменше на 20% споживання та досягти економії енергії на 20% або більше до 2022 року. Ціль була перевиконана з часткою валової 22% кінцеве споживання енергії з відновлюваних джерел. Нові цілі полягають у тому, щоб до 2030 року споживати 32% енергії з відновлюваних джерел і стати кліматично нейтральним континентом.

Ці цілі мають вирішальне значення для стимулювання інвестицій та інновацій у секторі відновлюваної енергетики. Вони також допомагають забезпечити підприємствам, урядам і споживачам певність щодо майбутнього напрямку виробництва та споживання енергії.

Знаючи, що на енергетичний сектор припадає понад 75% викидів парникових газів ЄС, збільшення частки відновлюваної енергії в різних секторах економіки є ключовим будівельним блоком для досягнення енергетичних і кліматичних цілей ЄС.

Як компанія, що займається відновлюваною енергетикою, TESUP прагне досягти цієї мети: бути в кожному домі. Майбутнє відновлюваних джерел енергії яскраве та зростаюче. Ми виробляємо продукцію для значного підвищення ефективності та економічності систем відновлюваної енергії. Завдяки постійним інвестиціям та інноваціям ми можемо гарантувати, що відновлювана енергетика стане основою глобального енергетичного балансу та допоможе створити більш стійкий і справедливий світ.