Privacy- en cookiebeleid

1. Privacybeleid

1.1. Persoonsgegevens die TESUP van u verzamelt

Bij TESUP geloven we dat u geweldige producten en geweldige privacy kunt hebben. Dit betekent dat we streven naar het verzamelen van alleen de persoonsgegevens die we nodig hebben. De persoonsgegevens die TESUP verzamelt, zijn afhankelijk van hoe u met TESUP omgaat. Wanneer u een ID aanmaakt, zich aanmeldt voor commercieel krediet, een product of apparaat aanschaft en/of activeert, een software-update downloadt, zich registreert voor een cursus bij TESUP Store, verbinding maakt met onze diensten, contact met ons opneemt (inclusief via sociale media), deelneemt aan een online enquête, of op andere wijze met TESUP omgaat, kunnen we een verscheidenheid aan informatie verzamelen, waaronder: ​ Accountinformatie. Uw ID en gerelateerde accountgegevens, inclusief e-mailadres, geregistreerde apparaten, accountstatus en leeftijd. Apparaatinformatie. Gegevens waarmee uw apparaat kan worden geïdentificeerd, zoals serienummer van het apparaat, of over uw apparaat, zoals browsertype. Contactgegevens. Gegevens zoals naam, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer of andere contactgegevens. Betalingsinformatie. Gegevens over uw factuuradres en betaalmethode, zoals bankgegevens, creditcard-, betaalpas- of andere betalingskaartinformatie. Transactiegegevens. Gegevens over aankopen van TESUP-producten en -diensten of transacties gefaciliteerd door TESUP, inclusief aankopen op TESUP-platforms. Informatie ter voorkoming van fraude. Gegevens die worden gebruikt om fraude te identificeren en te voorkomen, inclusief een apparaatvertrouwensscore. Gebruiksgegevens. Gegevens over uw activiteit op en gebruik van onze aanbiedingen, zoals app-lanceringen binnen onze diensten, inclusief browsegeschiedenis; zoekgeschiedenis; productinteractie; crashgegevens, prestatie- en andere diagnostische gegevens; en andere gebruiksgegevens. Locatiegegevens. Precieze locatie en grove locatie. Andere informatie die u aan ons verstrekt. Details zoals de inhoud van uw communicatie met TESUP, inclusief interacties met klantenondersteuning en contacten via socialemediakanalen.

U bent niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken die we hebben aangevraagd. Als u er echter voor kiest dit niet te doen, kunnen we u in veel gevallen onze producten of diensten niet leveren of reageren op verzoeken die u mogelijk heeft.

1.2. Gebruik van persoonsgegevens door TESUP

TESUP gebruikt persoonsgegevens om onze diensten van stroom te voorzien, uw transacties te verwerken, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, en om aan de wet te voldoen. We kunnen ook persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken met uw toestemming. ​ TESUP gebruikt uw persoonsgegevens alleen wanneer we een geldige juridische basis hebben om dit te doen. Afhankelijk van de omstandigheid kan TESUP vertrouwen op uw toestemming of het feit dat de verwerking noodzakelijk is om een contract met u uit te voeren, uw vitale belangen of die van andere personen te beschermen, of om aan de wet te voldoen. We kunnen ook uw persoonsgegevens verwerken waar we van mening zijn dat dit in ons of het legitieme belang van anderen is, rekening houdend met uw belangen, rechten en verwachtingen. ​ Onze diensten van stroom voorzien. TESUP verzamelt persoonsgegevens die nodig zijn om onze diensten van stroom te voorzien, wat persoonsgegevens kan omvatten die zijn verzameld om onze aanbiedingen te verbeteren, voor interne doeleinden zoals auditing of gegevensanalyse, of voor het oplossen van problemen. Uw transacties verwerken. Om transacties te verwerken, moet TESUP gegevens verzamelen zoals uw naam, aankoop- en betaalinformatie. Met u communiceren. Om te reageren op communicatie, contact met u op te nemen over uw transacties of account, onze producten en diensten te promoten, andere relevante informatie te verstrekken of informatie of feedback aan te vragen. Van tijd tot tijd kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om belangrijke mededelingen te sturen, zoals mededelingen over aankopen en wijzigingen in onze voorwaarden, condities en beleid. Omdat deze informatie belangrijk is voor uw interactie met TESUP, kunt u zich niet afmelden voor het ontvangen van deze belangrijke mededelingen. Beveiliging en fraudepreventie. Om personen, werknemers en TESUP te beschermen en voor verliespreventie en om fraude te voorkomen, inclusief het beschermen van personen, werknemers en TESUP ten behoeve van al onze gebruikers, en het vooraf screenen of scannen van geüploade inhoud op potentieel illegale inhoud, waaronder materiaal voor seksuele uitbuiting van kinderen. Persoonsgegevens gebruikt voor personalisatie. Als u ervoor kiest om uw diensten of communicatie te personaliseren waar dergelijke opties beschikbaar zijn, zal TESUP informatie die we verzamelen gebruiken zodat we u die gepersonaliseerde diensten of communicatie kunnen aanbieden. Voldoen aan de wet. Om te voldoen aan de toepasselijke wet - bijvoorbeeld om belasting- of rapportageverplichtingen te vervullen, of om te voldoen aan een rechtmatig verzoek van de overheid. TESUP gebruikt geen algoritmen of profilering om enige beslissing te nemen die u aanzienlijk zou beïnvloeden zonder de mogelijkheid van menselijke beoordeling. TESUP bewaart persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, inclusief zoals beschreven in dit Privacybeleid of in onze privacykennisgevingen voor specifieke services, of zoals vereist door de wet. We zullen uw persoonsgegevens bewaren voor de periode die nodig is om de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid en onze service-specifieke privacyoverzichten te vervullen. Bij het beoordelen van bewaartermijnen onderzoeken we eerst zorgvuldig of het nodig is om de verzamelde persoonsgegevens te bewaren en, indien bewaring vereist is, werken we eraan om de persoonsgegevens voor de kortst mogelijke periode te bewaren die onder de wet is toegestaan.

1.3. Delen van persoonsgegevens door TESUP

TESUP kan persoonsgegevens delen met aan TESUP gelieerde bedrijven, dienstverleners die namens ons optreden, onze partners, ontwikkelaars en uitgevers, of anderen op uw aanwijzing. Bovendien deelt TESUP geen persoonsgegevens met derden voor hun eigen marketingdoeleinden. ​ Dienstverleners. TESUP kan derde partijen inschakelen om als onze dienstverleners op te treden en bepaalde taken namens ons uit te voeren, zoals het verwerken of opslaan van gegevens, inclusief persoonsgegevens, in verband met uw gebruik van onze diensten en het leveren van producten aan klanten. TESUP-serviceproviders zijn verplicht om persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met dit Privacybeleid en volgens onze instructies. Ze mogen de persoonsgegevens die we delen niet voor hun eigen doeleinden gebruiken en moeten de persoonsgegevens verwijderen of retourneren zodra ze ons verzoek hebben vervuld. Partners. TESUP kan zich soms associëren met derden om diensten of andere aanbiedingen te leveren. Bijvoorbeeld, financiële aanbiedingen van TESUP zoals TESUP Installments en TESUP Pay It Later worden aangeboden door TESUP en onze partners. TESUP vereist van zijn partners dat zij uw persoonsgegevens beschermen. Anderen. TESUP kan persoonsgegevens delen met anderen op uw aanwijzing of met uw toestemming, zoals wanneer we informatie delen met uw provider om uw account te activeren. We kunnen ook informatie over u openbaar maken als we bepalen dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is voor doeleinden van nationale veiligheid, wetshandhaving of andere kwesties van openbaar belang. We kunnen ook informatie over u openbaar maken als er een wettelijke basis voor is, als we bepalen dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden te handhaven of om onze activiteiten of gebruikers te beschermen, of in geval van een reorganisatie, fusie of verkoop.

1.4. Bescherming van persoonsgegevens bij TESUP

Bij TESUP geloven we dat geweldige privacy rust op geweldige beveiliging. We gebruiken administratieve, technische en fysieke waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen, rekening houdend met de aard van de persoonsgegevens en de verwerking, en de bedreigingen die zich voordoen. We werken voortdurend aan verbetering van deze waarborgen om te helpen uw persoonsgegevens veilig te houden.

1.5. Recht om te worden vergeten

TESUP respecteert uw recht op privacy en u heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens uit onze gegevensbestanden. Als u uw recht om vergeten te worden wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de verstrekte contactgegevens in Sectie 5. We zullen uw verzoek zorgvuldig overwegen en beantwoorden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Houd er rekening mee dat bepaalde wettelijke verplichtingen ons kunnen verplichten om specifieke informatie gedurende een bepaalde periode te bewaren, zelfs als er een verwijderingsverzoek wordt ingediend. We zullen echter alleen de noodzakelijke informatie bewaren om aan deze verplichtingen te voldoen en zullen ervoor zorgen dat de overgebleven gegevens worden behandeld in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Cookiesbeleid
De websites en online diensten van TESUP kunnen "cookies" gebruiken. Cookies stellen u in staat om winkelwagentjes te gebruiken en uw ervaring op onze sites te personaliseren, vertellen ons welke delen van onze websites mensen hebben bezocht, helpen ons de effectiviteit van advertenties en webzoekopdrachten te meten, en geven ons inzicht in gebruikersgedrag zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren. Als u cookies wilt uitschakelen in de Safari-webbrowser, ga dan naar Voorkeuren en vervolgens naar het paneel Privacy en kies om cookies te blokkeren. Op uw iPad, iPhone of iPod touch, ga naar Instellingen, vervolgens Safari, en vervolgens naar het gedeelte Cookies. Voor andere browsers, raadpleeg uw provider om erachter te komen hoe u cookies kunt uitschakelen.

Omdat cookies worden gebruikt op onze websites, kan het uitschakelen ervan voorkomen dat u bepaalde delen van de sites gebruikt. De cookies die worden gebruikt op onze websites zijn gecategoriseerd op basis van de richtlijnen. We gebruiken de volgende categorieën op onze websites en andere online diensten:

Categorie 1 - Strikt noodzakelijke cookies Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen rond te bladeren op onze websites en hun functies te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen services zoals winkelmandjes en e-facturering niet worden geleverd.

Categorie 2 - Prestatiecookies
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze websites gebruikt - bijvoorbeeld welke pagina's u het meest bezoekt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om onze websites te optimaliseren en het navigeren voor u gemakkelijker te maken. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliate op een van onze websites terecht bent gekomen en of uw bezoek heeft geleid tot het gebruik of de aankoop van een product of dienst van ons, inclusief details over het aangeschafte product of de aangeschafte dienst. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem.

Categorie 3 - Functionaliteitscookies
Met deze cookies kunnen onze websites de keuzes onthouden die u maakt tijdens het browsen. We kunnen bijvoorbeeld uw geografische locatie in een cookie opslaan om ervoor te zorgen dat we u onze website in uw regio tonen. We kunnen ook voorkeuren onthouden zoals tekstgrootte, lettertypen en andere aanpasbare site-elementen. Ze kunnen ook worden gebruikt om bij te houden welke producten of video's zijn bekeken om herhaling te voorkomen. De informatie die deze cookies verzamelen zal u niet persoonlijk identificeren en ze kunnen uw surfactiviteiten op niet-TESUP websites niet volgen.

Hieronder vindt u de lijsten met de cookies die we verzamelen en welke informatie ze opslaan.

Cookienaam en cookiebeschrijving

FORM_KEY: slaat willekeurig gegenereerde sleutel op die wordt gebruikt om vervalste verzoeken te voorkomen.
PHPSESSID: uw sessie-ID op de server.
GASTENWEERGAVE: Hiermee kunnen gasten hun bestellingen bekijken en bewerken.
PERSISTENT_SHOPPING_CART: een link naar informatie over uw winkelwagen en kijkgeschiedenis, als u hierom heeft gevraagd.
STF: Informatie over producten die u naar vrienden hebt gemaild.
WINKEL: De winkelweergave of taal die u hebt geselecteerd.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE: Geeft aan of een klant cookies mag gebruiken.
MAGE-CACHE-SESSID: Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden.
MAGE-CACHE-STORAGE: Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION: Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden.
MAGE-CACHE-TIMEOUT: Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden.
SECTION-DATA-IDS: Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden.
PRIVATE_CONTENT_VERSION: Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden.
X-MAGENTO-VARY: Vergemakkelijkt het cachen van inhoud op de server om pagina's sneller te laten laden.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION: Vergemakkelijkt de vertaling van inhoud naar andere talen.
MAGE-VERTALING-OPSLAG: Vergemakkelijkt de vertaling van inhoud naar andere talen.