TESUP-turbine-impact op het milieu!

De transitie van de aarde naar hernieuwbare energiebronnen is belangrijk voor de toekomst van de planeet. U kunt aan deze transitie bijdragen door een deel van uw in eigen land verbruikte energie op te wekken met hernieuwbare energie. Een TESUP-turbine is één manier om dit doel te bereiken!

Laten we eens kijken naar een nieuwe TESUP Magnum 5-turbine om te zien hoeveel stroom deze zou kunnen genereren.

Een Magnum 5-turbine genereert 5000 watt per seconde wanneer hij draait onder de nominale windsnelheid van 15 meter per seconde. Dit betekent dat de turbine op volle capaciteit gedurende 24 uur 120 kWh genereert. Ter referentie: het gemiddelde Britse huishouden gebruikt ongeveer 3300 kWh per jaar.

Helaas kan er niet op worden vertrouwd dat de wind altijd zulke hoge snelheden heeft. Om hiermee rekening te houden, hanteren wij een capaciteitsfactor van 30%. Dit betekent dat de windturbine 30% van de tijd op capaciteit draait. Er kunnen andere inefficiënties een rol spelen om dit verder terug te dringen.
Dus! Met de toegepaste capaciteitsfactor kan de turbine tot 36 kWh per dag opwekken, wat helemaal niet slecht is!
Het is moeilijk om dit rechtstreeks te vergelijken met een alternatief voor fossiele brandstoffen, aangezien op fossiele brandstoffen gebaseerde energieopwekking doorgaans op grotere schaal plaatsvindt.
Als je een kleine dieselgenerator van 8 kW bij 75% belasting vergelijkt, verbruikt deze generator echter 2,5 liter brandstof per uur. Goed voor 60 liter per dag. Het verbranden van één liter diesel levert ongeveer 2,5 kg CO2-uitstoot op.
Het produceren van hetzelfde vermogen van 36 kWh per dag, resulteert in een uitstoot van circa 45 kg CO2!
Dit is uiteraard een extreem voorbeeld, aangezien grotere energiecentrales veel efficiënter elektriciteit produceren dan een kleine generator. U kunt echter wel zien hoe het gebruik van hernieuwbare energie om een ​​deel van uw huishoudelijke energie op te wekken, echt kan helpen uw emissieniveaus te verlagen!