Een recordbelastingbetaling in Duitsland door TESUP

Belastingen zijn verplichte bijdragen die door een overheidsinstantie (lokaal, regionaal of nationaal) aan individuen of bedrijven worden geheven. Belastingen worden door de overheden geïnd als een fonds voor openbare werken, diensten en werking van de overheid. De geïnde belasting wordt gebruikt om infrastructuur voor het land aan te leggen. Wegen, telefoons, elektriciteit enzovoorts worden beschouwd als infrastructuur.

 

Overheden leggen heffingen op aan bedrijven als middel om inkomsten te genereren. Belastingen zijn de belangrijkste bron om aan de eisen van de regeringen te voldoen. Door belastingen te betalen, floreren bedrijven in het land. Wanneer de bedrijven belasting betalen, steken ze geld in voor ontwikkeling en economische activiteit in het hele land. Hoe meer belastingen er worden betaald, hoe meer levenskwaliteit mensen krijgen. Als er een markt is voor bedrijven voor hun producten, zullen bedrijven floreren. Belastingen zijn een middel om de levensstandaard in een land te verhogen. Hoe hoger de belastingen, hoe sterker het consumptieniveau lijkt.

 

Het verkoopaantal en -volume van Tesup stijgen elke dag, en bijgevolg stijgen ook de belastingen die we betalen. TESUP heeft in september 2022 haar recordbetaling van omzetbelasting aan de Duitse autoriteiten bereikt. We hopen dat we elke maand toegang hebben tot dit record. We zijn zo blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan de wereld waarin we leven.