Doelstellingen voor hernieuwbare energie geven vorm aan onze weg naar duurzaamheid

De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor hernieuwbare energiebronnen als een manier om de klimaatverandering aan te pakken en een duurzame toekomst te garanderen. Overheden en organisaties over de hele wereld hebben ambitieuze doelen gesteld voor de adoptie van hernieuwbare energie om de afhankelijkheid van eindige fossiele brandstoffen te verminderen.

Hernieuwbare energiebronnen vormen de ruggengraat van de energietransitie en een haalbare klimaatoplossing. De inzet van hernieuwbare energie is een van de belangrijkste factoren om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde onder de 1,5°C te houden.

Recente geopolitieke en klimaatgerelateerde ontwikkelingen benadrukken de noodzaak van actie om de ambitie voor de inzet van hernieuwbare energie te vergroten om de klimaatdoelen te bereiken, de energiezekerheid te vergroten en de betaalbaarheid te verbeteren, en om universele toegang tot betrouwbare en betaalbare energie te garanderen.

Doelstellingen voor hernieuwbare energie hebben doorgaans betrekking op een percentage van de totale energieproductie dat binnen een bepaald tijdsbestek uit hernieuwbare bronnen moet komen. De EU streefde ernaar de uitstoot van broeikasgassen met minstens 20% terug te dringen, het aandeel hernieuwbare energie met minstens 20% van de consumptie te verhogen en tegen 2022 een energiebesparing van 20% of meer te realiseren. De doelstelling werd ruimschoots gehaald met een aandeel van 22% in de bruto-energie. eindverbruik van energie uit hernieuwbare bronnen. De nieuwe doelstellingen zijn om 32% van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen en tegen 2030 een klimaatneutraal continent te worden.

Deze doelstellingen zijn van cruciaal belang voor het stimuleren van investeringen en innovatie in de sector hernieuwbare energie. Ze helpen ook om bedrijven, overheden en consumenten zekerheid te bieden over de toekomstige richting van de energieproductie en -consumptie.

Wetende dat de energiesector verantwoordelijk is voor meer dan 75% van de broeikasgasemissies van de EU, is het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in de verschillende sectoren van de economie daarom een ​​belangrijke bouwsteen om de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU te bereiken.

Als een diepgaand duurzaam energiebedrijf zet TESUP zich in om dit doel te bereiken: aanwezig zijn in elk huishouden. De toekomst van hernieuwbare energie ziet er rooskleurig uit en groeit. Wij vervaardigen goederen om de efficiëntie en kosteneffectiviteit van duurzame energiesystemen aanzienlijk te verhogen. Door voortdurende investeringen en innovatie kunnen we ervoor zorgen dat hernieuwbare energie een steunpilaar wordt van de mondiale energiemix en bijdraagt ​​aan het creëren van een duurzamere en rechtvaardigere wereld.